Erfarenhet en styrka när kris följer kris 

Civilminister Ida Karkiainen (S) har bland annat besökt Gotland och landshövding Anders Flanking för att diskutera krisberedskapen.

Regeringen har inlett ett arbete med att stärka det nedrustade civila försvaret. Samtidigt utmanas kommunernas krisberedskap nu återigen.
– Vi går från en kris till en annan. Men kommunerna är betydligt bättre förberedda nu än 2015, säger civilminister Ida Karkiainen (S).