Ensam är inte stark!

Utan en försvarsallians i någon form är ingen del av det demokratiska Europa säker i förhållande till en aggressiv och totalitär stormakt i öster. Foto: Shutterstock

Natofrågan kan ge seger till högerpartierna i höstens val. S-regeringen borde ompröva sin linje i frågan om alliansfriheten.

Jag är som socialdemokrat djupt bekymrad över två ting inför den kommande valrörelsen: att Moderaterna avser att göra Nato till en valfråga, och att S håller fast vid att inte ens stödja en optionsinställning i frågan. Det bäddar för en säker borgerlig valseger ifall SD väljer att här gå på M:s linje. S-sympatisörer och potentiella S-väljare som är för en Natoansökan kommer att rösta till höger om S. I det nu rådande läget har folkopinionen i fråga om Nato svängt och kommer troligen att svänga ytterligare till Natos fördel, ju mer instabilt läget blir i vår omvärld under Putins fortsatta krig mot Ukraina.

Ingen säkerhetsdoktrin har evigt liv, inte heller den svenska alliansfriheten – och inte ens den säkerhetsdoktrin som Nato hittills byggt på. Ifall Donald Trump åter väljs till president kommer sannolikt USA att dra sig ur Nato och Europa i allt väsentligt bli hänvisat till sina egna försvarsresurser för att stå emot det ökande hotet från det totalitära väldet i öster. En politisk kommentator vid tyska ”Deutsche Welle” har till exempel kallat Joe Biden ”den siste transatlantikern i Vita Huset” (2/3 2022).

Ensam är inte stark – det känns som en plattityd i dessa dagar men förtjänar ändå att påminna om. Varningar om att ”inte fatta förhastade beslut” klingar allt ihåligare i en tid då säkerhetsläget i vår nära omvärld ändras vecka för vecka, dag för dag, och allt på ett så dramatiskt sätt, att vissa beslut per definition måste fattas snabbt. Dit hör måhända just att skrota en säkerhetsdoktrin som blivit alltmer obsolet, hur gärna vi än önskar att det skulle förhålla sig annorlunda.

Min önskan är att S gör gemensam sak med våra partivänner i Finland och sluter upp bakom deras hållning i Natofrågan: att hålla dörren öppen. En sak är säker: utan en försvarsallians i någon form är ingen del av det demokratiska Europa säker i förhållande till en aggressiv och totalitär stormakt i öster. Detta kanske samtidigt som allt stöd från en alltmer auktoritär och sluten stormakt i väster uteblir.

Det vore ytterst beklagligt om den kommande valrörelsen skulle överskuggas av en fråga där en socialdemokrati, som ser sig bakbunden av ett föråldrat säkerhetstänkande och måste agera defensivt, till sist förlorar. Då blir Sverige snart medlem av Nato, men till priset av en politik som åter vidgar samhällsklyftorna och banar väg för det privilegiesamhälle som S i alla tider sökt bekämpa och motverka.

Låt inte den kommande valrörelsen bli en borgerlig enfrågevalrörelse!

Thomas Notini
Pensionerad präst i Svenska kyrkan, medlem i Lidingö AK, medlem i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.