Enkät på välfärdsdagarna

AiP ställde tre frågor till några av de S-politiker som deltog under välfärdsdagarna:
1) Hur ska S vässa sin välfärdspolitik? 2) Vilka är de största utmaningarna i din kommun/region? 3) Hur arbetar ni för att lösa det?