Enighet om Nato – men inte om fredsfrågan

Att inte ge högerextrema krafter inflytande, Israel-Palestinafrågan, biståndet och klimatet – fyra frågor med stor påverkan på freden där det råder skilda meningar och ambitioner. Foto:EU och USFS Region 5

När nu Magdalena Andersson och Ulf Kristersson markerar enighet efter Natointrädet och efterlyser breda uppgörelser innebär det inte att det inte även fortsättningsvis finns grundläggande skilda åsikter och politiska linjer i fredsfrågan.
– Den stora ideologiska och värderingsmässiga utmaningen står mellan det auktoritära samhället och det demokratiska, säger Peter Hultqvist (S).