Debatt: Engagemang som inspirerar

Anna Lindhs engagemang inspirerar än idag. Foto: Mathias Boman

Idag, den 19 juni, skulle Anna Lindh ha fyllt 60 år. AiP bad Mats Engström, medarbetare till Anna Lindh, att skriva om varför hennes tal och texter fortfarande är aktuella. Miljökrav som pressar företag att utveckla ny teknik. Ett starkt EU som bidrar till fred och rättvis globalisering. Krafttag mot segregation och diskriminering.

I år skulle Anna Lindh ha fyllt 60 år. Mycket av innehållet i hennes tal och artiklar känns fortfarande aktuellt. Miljön, EU och segregationen är tre av många sådana områden.

Att bensindrivna bilar har katalysatorer verkar självklart. Ändå var det en hård politisk strid som gjorde luften bättre.

Många engagerade sig för en bättre miljö. Anna Lindh utmanade som SSU-ordförande både bilindustrin och Margaret Thatchers regering i Storbritannien, som vägrade erkänna försurning som ett problem. ”Jag kände den där fullkomliga maktlösheten och blev rasande när det inte gick att tvinga dem att göra miljöförbättringar” förklarade hon senare som inbjuden gäst på SSU-kongressen år 2003.

Hon tog med sig frågan som miljöminister och övertygade hela EU om en försurningsstrategi och hårdare krav mot bilavgaser. Det kändes väldigt bra att EU kunde tvinga motsträviga länder att rädda miljön, berättade hon för SSU:arna.

Som miljöminister fortsatte Anna Lindh det viktiga arbete som Birgitta Dahl gjort och lade fler grundstenar till den moderna miljöpolitiken, som miljöbalken och miljömålssystemet. Att läsa hennes tal är en spännande historia om hur politiskt engagemang i ett ungdomsförbund förvandlas till makt att förändra, som statsråd och som ordförande för EU med 400 miljoner invånare.

Miljön och jobben var två frågor där Sverige snabbt nådde framgångar som ny EU-medlem. I dagens Brexit-tider med krisrubriker om det europeiska samarbetet är det givande att läsa Anna Lindhs tal och artiklar om EU igen. Hon såg ett starkt EU som nödvändigt både för att lösa gränsöverskridande problem och som motvikt till det globala kapitalet.

För att stå emot populismen gällde det att visa resultat i frågor som är viktiga för medborgarna. Anna Lindhs sätt att göra det, och att engagera många i EU-arbetet, är fortfarande värt att ta lärdom av, till exempel i EU:s framtidsdebatt där starka krafter vill ha ett ”smalare” EU som lyssnar mer på företagen.

[blockquote author=”Från Anna Lindhs tal på SSU-kongressen år 2003″ pull=”normal”]”Jag kände den där fullkomliga maktlösheten och blev rasande när det inte gick att tvinga dem att göra miljöförbättringar” [/blockquote]

Synen på EU i världen känns också modern, inte minst med Donald Trump som president i ett USA som överger Parisavtalet mot klimatförändringar. ”Många är idag oroade över att vi i framtiden bara har en enda stark aktör och att det är USA”, sade Anna Lindh på SSU-kongressen år 2003 och fortsatte: ”Vilka kan balansera USA, hålla med eller säga emot? Jo, det kan EU.”

När denna text skrivs pågår politikerveckan på Järvafältet. Anna Lindh hade ett starkt engagemang för miljonprogramområdena och goda vänner i bland annat Tensta. Det gav henne ett perspektiv som känns dagsaktuellt.

Hon talade ofta om de nya klassklyftorna på etnisk grund och om att segregationen måste bekämpas. Även om rädslan för brott som en rättvisefråga: ”Sverige blir bättre när vi ökar tryggheten genom att bekämpa brott och brottens orsaker, genom fler poliser och stöd till brottsoffren”, sade hon på Första maj år 2002. Anna Lindh arbetade mot diskriminering och för ökad kunskap om islam i Sverige, samtidigt som hon tog avstånd från alla sorters fundamentalism.

[blockquote author=”Från Anna Lindhs tal på Första maj år 2002″ pull=”pullright”]”Sverige blir bättre när vi ökar tryggheten genom att bekämpa brott och brottens orsaker, genom fler poliser och stöd till brottsoffren”[/blockquote]

Naturligtvis finns det delar av Anna Lindhs tal som inte känns lika aktuella idag som när de hölls. Ändå borde det vara lättare för nya politiska generationer att bli inspirerade av hennes värderingar och mod.

Därför vore det bra om exempelvis Arbetarrörelsens arkiv kunde göra texterna tillgängliga digitalt, så som redan gjorts med Olof Palmes arkiv.

Anna Lindhs politiska gärning har mycket att lära oss även i dag.

Mats Engström, medarbetare till Anna Lindh 1994-2001

 

 

Läs mer: Citat av Anna Lindh

Läs mer: Boken ”Männioskovärdet är grunden”

Läs mer: Anna Lindhs Minnesfond

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.