”En ynnest att vara en av de 349”

Rose-Marie ”Rossi” Carlsson.

Rose-Marie ”Rossi” Carlsson från Malmö är en av 23 nya socialdemokratiska riksdagsledamöter.
Hon vet i nuläget inte vilket utskott hon kommer att få en plats i, men oavsett vilket tänker hon ge sig in ”med liv och lust” i arbetet.
– Jag är oerhört stolt över att vara en i det största partiet både i riksdagen och i Sverige.