En tvåstatslösning måste möjliggöras

Utrikesminister Ann Linde (S). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vi som socialdemokrater måste göra vad vi kan för att bidra – och försöka göra en hållbar tvåstatslösning möjlig. Det skriver utrikesminister Ann Linde (S) om den svåra situationen i Israel och Palestina.

I en debattartikel lyfte Kenneth Johannesson, tillsammans med en rad andra partikamrater, att vi måste höja rösten för en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Jag är glad över engagemanget – och vill med detta svar uppmana fler i arbetarrörelsen att engagera sig för hållbar fred i Mellanöstern.

Återigen har människorna i Israel och Palestina fått uppleva förödande militärt våld, med stort mänskligt lidande som följd.

Över 60 barn dog under attackerna – den absoluta merparten från Palestina.

Nu när den absolut mest akuta situationen, med våldseskalering, har lagt sig måste vi fokusera på grunderna till konflikten. Tvåstatslösningen är helt avgörande för att både israeler och palestinier ska kunna leva sida vid sida i fred och säkerhet. Israel måste avsluta ockupationen och upphöra med bosättningspolitiken, inklusive vräkningar, som bryter mot internationell rätt.

Raketattacker från terroristgrupper i Gaza mot civila i Israel måste upphöra. Israel har rätt att försvara sig, men måste göra sitt yttersta för att civila inte drabbas. Den humanitära rättens regler om distinktion, proportionalitet och försiktighet måste respekteras.

Under de senaste veckorna har jag träffat bland andra Palestinas premiärminister Mohammed Shtayyeh och Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi för att diskutera utvecklingen och vägen framåt.

En långsiktig politisk lösning på den israelisk-palestinska konflikten behövs. Det internationella samfundet behöver verka för förtroendeskapande åtgärder och för återupptagande av en fredsprocess för att nå en förhandlad tvåstatslösning, med fast förankring i folkrätten, där Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet. Något jag tydligt lyfte fram när vi diskuterade frågan bland EUs utrikesministrar. EU borde spela en nyckelroll och den stora majoriteten av medlemsländerna håller med om det. För att lyckas komma framåt behövs politisk press, det är därför det är så viktigt att ännu fler engagerar sig.

Efter våldseskalering och bombningar är situationen i Gaza mycket svår. Humanitärt tillträde till Gaza måste säkerställas. Gränspassager måste fortsätta att hållas öppna och möjlighet ges för humanitära aktörer att föra in humanitär hjälp och säkra tillgång till vatten, mat och sjukvård. Sverige ger ett omfattande stöd till den humanitära responsen i Gaza.

Vi behöver ge fortsatt stöd till FNs hjälpprogram UNRWA, som är den enda tillgången till sjukvård och utbildning för många palestinier. Därför driver Sverige tillsammans med Jordanien på för att fler länder ska bidra. USA har precis aviserat att de ska skjuta till ytterligare medel, vilket kan få ännu fler att bidra.

Vi stöttar en demokratisk utveckling i Palestina, med fungerande institutioner och demokratiska val, som också behöver kunna genomföras i det ockuperade östra Jerusalem. Den palestinska myndigheten måste snarast sätta nya datum för val, Israel har skyldighet under Osloavtalet att underlätta för genomförandet av palestinska val i östra Jerusalem. Det palestinska folket har rätt att göra sin röst hörd.

Israeler som palestinier förtjänar att leva i fred och säkerhet, sida vid sida. Nu tillträder en ny israelisk regering – och det kan möjligtvis utvecklas en mer positiv dynamik i regionen. I Palestina fortsätter försöken till intern försoning. Det är en lång väg att vandra. Att beskriva läget som svårt skulle vara en underdrift. Men vi som socialdemokrater måste göra vad vi kan för att bidra – och försöka göra en hållbar tvåstatslösning möjlig.

Ann Linde, Utrikesminister (S)