En tredjedel upplever hälsoproblem av jobbet

Kvinnodominerade branscher ligger i topp när det gäller arbetsrelaterade besvär visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Foto: Pixabay och Arbetsmiljöverket

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

Nästan trettio procent av arbetskraften, 1,4 miljoner svenskar, upplever att de har problem som är orsakade av jobbet. Kvinnor upplever större problem än män och mest stressade är de mellan 30 och 49 år. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

– Resultaten är inte särskilt förvånande, så här har det sett ett ut tag i svenskt arbetsliv, Säger Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

33 procent av kvinnorna och 23 procent av männen svarade att de upplever att de har hälsoproblem på grund av sitt arbete. Fem procent av samtliga svarade att besvären var orsakade av en arbetsolycka, vanligen fall, och 25 procent att det var andra faktorer som låg bakom.

Den vanligaste orsaken till problem upplevs vara hög arbetsbelastning, följd av påfrestande arbetsställning eller sittande arbete samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.

– Det är en blandning mellan organisatoriska och fysiska faktorer, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef statistik och analys på myndigheten.

Det vanligaste symptomet på besvär är trötthet och det näst vanligaste är fysisk smärta, som kan ha både på fysiska och psykosociala orsaker.

– Jag hade inte trott att trötthet skulle vara etta. Förmodligen är stress i kombination med att man inte får tillräcklig återhämtning som gör att tröttheten sticker ut, säger Göran Kecklund.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Kvinnodominerade branscher ligger i topp när det gäller arbetsrelaterade besvär.”[/blockquote]

Kvinnodominerade branscher ligger i topp när det gäller arbetsrelaterade besvär; vård och omsorg, sociala tjänster, utbildning. Det handlar ofta om arbete med människor och yrken som är emotionellt krävande.

Andra studier visar att det är branscherna, och inte könet, som gör skillnaden. Män som arbetar i kvinnodominerade yrken har besvär i samma utsträckning som kvinnorna.

Det är en kombination av höga arbetskrav och små möjligheter att påverka sin arbetssituation som anses orsaka stress, enligt Göran Kecklund.

– Ska jag lyfta fram någon annan faktor vet vi att kvinnor har en högre total arbetsbelastning om man lägger ihop arbetet och att ta hand om hushållet. Det kan förstås spilla över och innebära att man upplever en högre jobbstress.

Trenden är att de som är yngre eller i medelåldern upplever mer problem. Personer i åldrarna 30–49 år upplever i högre utsträckning än andra att de lider av koncentrationssvårigheter, oro och sömnstörningar.

Enligt Göran Kecklund kan det bero på att det är en ålder då man både satsar på jobbet och på familjen.

– Det innebär en hög total arbetsbelastning som jag tror ger för lite tid till återhämtning. Ganska många studier visar att de som är 55–60 och äldre många gånger har mindre besvär med trötthet, störd sömn och oro än andra grupper.

Cirka 30 procent av dem som upplever problem har stannat hemma från jobbet på grund av det. Det behöver inte handla om sjukfrånvaro, det kan även vara att man till exempel tar kompledigt eller går ner i arbetstid.

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Om rapporten” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

Vartannat år gör Arbetsmiljöverket en kartläggning av hälsoproblem som upplevs ha orsakats av arbete. Ungefär fem miljoner människor jobbar i Sverige och drygt 12 000 personer mellan 16 och 74 år har deltagit i undersökningen.

Rapporten från Arbetsmiljöverket kan läsas i sin helhet här.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]