En sosse som vill ha sänkt skatt (på snus)

Montage: Pixabay och privat.

Samuell Lundell, 21 år, från Götene och ordförande i Skövde S-studenter, som på folkhemmetopinion.se har skrivit en debattartikel som argumenterar för att skatten på snus borde sänkas ur ett folkhälsoperspektiv.