En röst för generös migrationspolitik

170316 Johan Flanke fri publ

Återinför de permanenta uppehållstillstånden, underlätta för anhöriginvandring och låt Sverige vara ett land som driver på övriga EU-länder för att höja respekten för mänskliga rättigheter och folkrätten i migrationsfrågor. Det är de viktigaste frågorna för Socialdemokrater för tro och solidaritet, STS, inför S-kongressen.

– Det är inte Sverige som ska härma EU-länder med en restriktiv migrationspolitik. Det är dessa länder som ska ta efter Sverige, säger Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Han säger det som kritik mot partistyrelsens förslag till de politiska riktlinjer som ska antas på kongressen. Just nu deltar STS i diskussioner om migrationspolitiken med företrädare för olika kongressdelegationer.

– Dagens tillfälliga uppehållstillstånd är inte bra för integrationen. De skapar oro och osäkerhet som gör att man är mindre motiverad att skaffa sig ett jobb, utbilda sig och lära sig svenska. Det är samma sak med de hårdare kraven för anhöriginvandring. Är man orolig för familjen har man mindre fokus på att integrera sig i samhället där man finns. Därför är det viktigt för integrationen att förändra dessa frågor, säger Ulf Bjereld.

[blockquote author=”Ulf Bjereld” pull=”pullleft”]”Det är en skammens politik med EUs stängda gränser och flyktingavtal med Turkiet”.[/blockquote]

Han säger sig vara stolt och glad över att Sverige tog emot över 160 000 asylsökande under 2015. Dagens situation där han menar att väldigt få kommer till Sverige trots stora behov fyller honom med svårmod.

– Det är en skammens politik med EUs stängda gränser och flyktingavtal med Turkiet, säger Ulf Bjereld.

På S-kongressen ska STS ge röst åt den starka opinion som han menar finns för en generös svensk migrationspolitik.

Tiggeriet är förbundets andra viktiga fråga på kongressen.

– Det är bra att förslaget till riktlinjerna inte öppnar för ett tiggeriförbud. Men jag är orolig över att man fokuserar för mycket på själva tiggeriet och inte på dess orsak. De som tigger måste få hjälp till ett värdigt liv så länge som de är i Sverige. Det är människor av kött och blod det handlar om, säger Ulf Bjereld.

STS vill ha en ny utredning om tiggeri som siktar in sig på fattigdomsbekämpning och att tiggare kan få plats på härbärgen. Detta under tiden som det långsiktiga arbetet pågår för att höja levnadsstandarden i de länder som de som tigger kommer ifrån.

När det kommer till frågan om vapenexporten är Ulf Bjereld bekymrad.

I riktlinjerna från S-kongressen 2013 står det att ”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter”.

I partistyrelsens förslag till riktlinjer inför årets kongress finns ingen sådan skrivning. I stället står det i ett motionssvar att ”vapen för strid” inte ”ska exporteras till länder som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna”.

– Morgan Johansson, ledamot i partiets verkställande utskott, förklarade i Ekot i lördags att formuleringen ”vapen för strid” är ett misstag och att den kommer att förändras. Det är bra att Morgan Johansson lyssnat och tagit till sig av kritiken, säger Ulf Bjereld.

För skrivningen ”vapen för strid” hade gjort det möjligt att sälja radar- och styrsystem samt material för träning till diktaturer.

– Det är dags att regeringen går från ord till handling när det gäller att ta fram ett demokratikriterium för all svensk vapenexport. Det behövs inte fler utan färre kryphål i vapenexportlagstiftningen, säger han.

STS-krav på S-kongressen

Migrationspolitiken
• Permanenta uppehållstillstånd.
• Underlätta för familjeåterförening.
• Verka för en mer generös migrationspolitik inom EU.

Tiggeri
• Inget förbud mot tiggeri.
• Mer hjälp till de som tigger.
• Arbeta mot tiggeriets orsaker.

Vapenexport
• Demokratikriterium för all vapenexport.

Miljö
• Naturgas är ett fossilt bränsle som ska fasas ut och inte något som ska ges en ökad betydelse under en övergångsperiod. Satsa på biogas.

Religion och kultur
• Skärp kraven på konfessionella friskolor. Förbjud dem inte.
• Tillsätt en nationell samordnare mot islamofobi och antisemitism.
• Möt Sverigedemokraterna med en modern kulturpolitik för mångfald, religionsfrihet och demokrati.