En övergångsbudget ska styras av principer

Om Sverige inte har en ny regering 15 november blir det övergångsregeringen som lägger fram budgetpropositionen för 2019.

– Det kommer att vara en avskalad budget utan partipolitisk inriktning, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Senast 15 november ska en ny regering lägga sin budgetproposition. Eftersom det i dagsläget verkar osannolikt att en ny regering hinner tillträda och förhandla fram en budget lutar det åt att övergångsregeringen lägger fram budgeten, något som hittills aldrig har hänt i Sverige.

Allianspartiernas och Vänsterpartiets finanspolitiska talespersoner har varit på finansdepartementet för att diskutera hur en övergångsbudget ska tas fram. Enligt Magdalena Andersson handlar det om att man kommer att följa ett antal principer som tillämpas på den budget som riksdagen senast fattade beslut om, alltså 2018 års statsbudget.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”En ny regering ska ha goda möjligheter att föreslå ändringar i budgeten utifrån sin politiska inriktning.”[/blockquote]

Hon hoppas att det innebär att budgeten kommer att gå igenom riksdagen. Däremot är det inte sannolikt att den kommer att gälla under hela 2019.

– En ny regering ska ha goda möjligheter att föreslå ändringar i budgeten utifrån sin politiska inriktning.

Anledningen till att man vill utgå från ett antal principer, i stället för att gå igenom varje anslag för sig är att det senare lättare skulle få en partipolitisk prägel.

De principer det handlar om är bland annat att anslag räknas om utifrån olika kriterier, som pris- och löneförändringar och hur många personer som omfattas. Anslag justeras också till följd av exempelvis nya lagar, internationella avtal och om det krävs för att nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas.

Anslag som skulle ha trappats upp eller ner som en konsekvens av reformer fryses däremot på 2018 års nivå.

Det kan ändå finnas politiska reformer med i en övergångsbudget, om det anses okontroversiellt och det finns tillräckligt brett stöd för dem, samt om de inte kan genomföras under pågående budgetår.

Det som är mest sannolikt är sänkt skatt för pensionärer, dels eftersom många partier står bakom det och dels eftersom det inte kan justeras under året. Personbeskattning kan förändras inför årsskiften.

Hur budgeten ser ut när regeringskansliet har tillämpat principerna presenteras 15 november.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det här kommer inte att vara någons idealbudget.”[/blockquote]

– Det här kommer inte att vara någons idealbudget. Vissa verksamheter kommer tillfälligt att gynnas och andra kommer tillfälligt att missgynnas jämfört med beräknade anslagsnivåer tidigare, säger Magdalena Andersson.

I mitten av december ska riksdagen ha fattat samtliga beslut om statsbudgeten. Besluten fattas i två led. Först fastställer riksdagen alla utgiftsramar och skatteförändringar, därefter fattar riksdagen detaljbesluten, vad pengarna inom de olika utgiftsområdena ska användas till.

För att en budget ska gå igenom måste fler ledamöter rösta för den än emot.

Om riksdagen inte har lyckats fatta beslut om en budget innan budgetperiodens början innebär det att föregående års budget fortsätter att gälla.

Den årliga budgetprocessen innebär att regeringen kan lägga en vårändringsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen i april. Men med tanke på det politiska läget kan det bli så att en ny regering kan lägga en ändringsbudget med sina egna förslag tidigare nästa år.

Moderaterna har signalerat att de kommer att lägga en egen budgetmotion. De andra allianspartierna har inte gett besked om en eventuell alliansbudget.

I princip skulle även S kunna lägga en egen budgetmotion, men än så länge verkar det inte troligt.

– Tanken är inte, tycker jag, att en budgetomröstning ska avgöra vilken regering man får, säger Fredrik Olovsson, vice ordförande i finansutskottet, till Dagens industri.