En kulturell revival av civilsamhället

– Många barn och unga i vår verksamhet saknar trygghet, både i hemmet och i skolan. Bara för dem att få komma och sitta i våra lokaler och hitta sätt att uttrycka sig är viktigt, säger Feven Zeru, 20, som driver olika initiativ på Klossen. Foto: Mattias Vepsä

På kulturhuset Klossen i Umeå kan du samma kväll möta en jägare, en ung vegan och en pensionär som går en svampkurs. Det händer också att intagna på permission kommer förbi på ett besök.
– Här möts en blandning av människor. Vi försöker skapa en öppen mötesplats med låga trösklar dit alla är välkomna, säger Luka Anic, verksamhetschef för Klossen.