En hård kamp mot träpatronerna i Sundsvall

Sundsvall var i slutet av 1800-talet träpatronernas land och stod för ungefär 20 procent av Sveriges export av sågade trävaror. Arbetarrörelsen möttes av hårt motstånd och många aktiva tvingades flytta.