Emma Fastesson Lindgren: Därför röstar inte unga på Socialdemokraterna

Samtidigt som S-studenter och SSU har rekordmånga medlemmar ser vi hur förstagångsväljarna inte röstar på Socialdemokraterna. Förstagångsväljare är vi inte längre det största partiet, utan det tredje. Om denna trend fortsätter kan vi som parti varken förvänta oss inflytande eller regeringsmakt. Vi som rörelse måste agera nu!

Så vad är det som har hänt? 2002 röstade 30 procent av Sveriges förstagångsväljare på S, 2022 var det 20 procent. Största parti är M på 26 procent, följt av SD på 22 procent. I Skolvalet ser vi än värre siffror där S landar på 16,16 procent.

Som förbundsordförande för studentförbundet ser jag oroat på denna utveckling. Anledning är att det är S-studenters så väl som socialdemokratins framtid. Ungefär hälften av gymnasisterna kommer att påbörja högre studier. Då har vi som ungdomsrörelse en andra chans. Genom ett levande och välmående studentförbund kan vi påverka generationen till vår favör. Detta skedde bland annat under höstens val.

S-studenter hade en otroligt framgångsrik valkampanj som började redan 1 april då vi samlade cirka 100 studenter för utbildning. Med tydligt fokus på organisering, dörrknack och kommunikation var våra klubbar rustade att ta sig an sina valkretsar.

I bland annat Lund, Stockholm och Umeå ökade Socialdemokraterna i flera studentområdesvalkretsar med över tio procentenheter. Liknande trend ser vi över hela landet. Sammantaget röstade 26 procent av samtliga studerande på Socialdemokraterna. Vi är största parti, SD två och M trea.

Genom ett levande och välmående studentförbund kan vi påverka generationen till vår favör. Detta skedde bland annat under höstens val.

Det är såklart glädjande, men studenter byts ut och vi har en ny generation att välkomna de kommande åren. En generation som är betydligt mer vänlig mot högern och SD.

Så vad behöver partiet göra framåt för att attrahera unga väljare? Jag tror att det handlar om två övergripande saker:

1. Politik för unga på riktigt

Den finns en tydlig uppdelning i valmanskåren. De som har framtidstro röstar på S, de som inte har det röstar på de högerkonservativa. Som ung skulle jag inte säga att jag har så mycket framtidstro. Vi har en skenade klimatkris och jorden brinner upp.

Dessutom har unga otroligt svårt att flytta hemifrån i stora delar av vårt land. Även om man har arbetat hårt var dag efter gymnasiet eller tagit en akademisk examen är det en pina att få ett stabilt boende.

De som har framtidstro röstar på S, de som inte har det röstar på de högerkonservativa.

Att få ett förstahandskontrakt tar flera år, vilket gör att unga tvingas in på en osäker andrahandsmarknad. Det enda möjliga blir bostadsrätt och stora bolån, och det har verkligen inte alla möjlighet till. När unga, hindrade av bostadsbristen, förlorar förmågan att bestämma sitt eget öde, så förlorar dem också sitt hopp.

För att vinna unga måste Socialdemokraterna tydligt kommunicera och adressera ungas problem. Visa att vi ser dem och att vi kan lösa dem genom politiska reformer. Precis på samma sätt som den förra S-regeringen gjorde med de lägsta pensionerna.

2. Fler unga företrädare

Arbetarrörelsen har många unga medlemmar, men få unga representanter. 25 procent unga på listorna följs inte och i riksdagsgruppen är det endast ett fåtal procent som är under 35. I den gamla S-regeringen var det endast en minister under 35.

Det är inte konstigt att unga inte ser oss som ett alternativ när vi inte har företrädare de kan känna igen sig i. Företrädare som unga upplever företräder dem och förstår deras vardag, använder deras språk.

Rörelsen behöver inte fler sociala mediakonton. Vi behöver bli mer effektiva. Men för att det ens ska fungera måste vi ha politik och företrädare som går hem bland de unga.

Andra partier har förstått detta. SD styrs av 40-åriga män men i deras kommunikation är det de unga och deras perspektiv som syns. Deras tv-kanal Riks är fylld med unga kvinnor och deras näringslivspolitiska talesperson är en ung man under 30. Även i M ser vi hur de lyfter fram unga politiker på ett tydligare sätt än i vårt parti.

Efter valet har det varit mycket snack om att vi har förlorat de unga för att vi inte är tillräckligt närvarande på sociala medier. Jag tror att det är en för ensidig analys. Trots högerns massiva satsningar är SSU det största ungdomsförbundet på sociala medier och Tiktok. Rörelsen behöver inte fler sociala mediakonton. Vi behöver bli mer effektiva. Men för att det ens ska fungera måste vi ha politik och företrädare som går hem bland de unga.

I framtiden ska Socialdemokraterna både ha flest unga medlemmar och flest unga väljare. Vårt parti kan bättre.

Emma Fastesson Lindgren är förbundsordförande för S-studenter