Emma Fastesson Lindgren: Borgerlig kritik mot marknadsskolan klingar falskt

Tidigare denna sommar kom det besked som vi länge väntat på. Regeringen har beställt en utredning om att förbjuda vinstutdelning i skolan. Detta markerar början på slutet för 30 år av marknadsexperiment i den svenska skolan.

Äntligen tar vi steg framåt för en välfärd utan vinstintresse. Men om valresultatet den 11 september blir blåbrunt kommer vi i stället gå flera steg tillbaka.

De privata skolkoncernerna utnyttjar varje aspekt av skolans funktioner för att berika sig själva på barnens och skattebetalarnas bekostnad. Först och främst väljer skolkoncernerna att etablera sig i välmående områden för att locka till sig lönsamma elever, oavsett hur behovet av skolplatser ser ut.

Efter sker antagningen av elever genom orättvisa kösystem där friskolorna sorterar bort de olönsamma eleverna. Slutligen anställer friskolorna generellt färre lärare och sparar in på såväl elevhälsan som skolbibliotek. Dessutom ger skolkoncernerna ut rättsosäkra glädjebetyg för att attrahera fler lönsamma elever.

De privata skolkoncernerna utnyttjar varje aspekt av skolans funktioner för att berika sig själva på barnens och skattebetalarnas bekostnad.

Överskotten från skolpengen, som borde ha gått till att höja resultaten i svensk skola, kan därefter delas ut obegränsat till skolkoncernägare i USA, Luxemburg och skatteparadis. Resultatet blir en segregerad och orättvis svensk skola som läcker skattepengar.

Det hela är mycket tydligt: marknadsskolan är dålig för Sveriges barn, men bra för skolkoncernernas aktieägare. Att avskaffa marknadsskolan och förbjuda de obegränsade vinstuttagen är det enda riktiga och en åsikt som har stöd från forskningen, lärarorganisationer, elevorganisationer och svenska folket. Trots detta får vinstintresset fortsätta att härja och förstöra svensk skola. Hur kan det komma sig?

Sverige har inte råd att låta ännu en generation växa upp i en segregerad marknadsskola.

Vissa borgerliga partiers retorik har på senare tid skiftat till en mer kritisk ton gentemot marknadsskolan, men orden klingar falskt. Samtliga borgerliga partier tar varje tillfälle att försvara aktiebolagens privilegierade position i svensk skola.

Det högerkonservativa blocket har tillsammans med Centerpartiet blockerat avskaffandet av friskolornas orättvisa kösystem, införandet av en rättvis skolpeng och en begränsning av vinsterna i välfärden. På alla plan ska marknadsskolan försvaras av en borgerlighet som antingen är ideologiskt förblindade eller köpt av friskolelobbyn.

Sverige har inte råd att låta ännu en generation växa upp i en segregerad marknadsskola. 11 september är det val.

Nu gäller det kamrater! För att säkra marknadsskolans avskaffande ska vi knacka varenda dörr, ringa varenda väljare. S-studenter är redo, vi kommer att ta kampen på Sveriges högskolor och universitet. Tillsammans kan vi se till att Sverige får världens bästa och mest jämlika skola igen.

Emma Fastesson Lindgren är förbundsordförande för S-studenter