Elvy Söderström: Vi måste göra mer för en rättvis omställning

 

När Sveriges S-ledda regering lägger förslag för att kraftigt minska fossilberoendet, då lägger Moderaterna förslag på att sänka bensinskatten med en krona litern. Det visar med all tydlighet att för konservativa finns ingen framtid eftersom de alltid tänker i dåtid. Därför blir inte heller miljö- och klimatfrågan någon stor fråga för dem.

En rättvis klimatomställning är viktig för både klimatet och demokratin. Den fond för rättvis omställning som inrättats i EU kommer att spela en viktig roll och kan göra skillnad när alternativen utvecklas. Men det är också viktigt att Sverige gör ännu mer för att skapa en rättvis omställning! Det skapar ett starkare samhälle och många nya jobb.

Över 70 procent av Sveriges yta täcks av skog, en skog som så länge den växer binder stora mängder koldioxid. Därför är det viktigt att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Det är nog klokare än att låta den stå obrukad. Ett aktivt skogsbruk är något av det viktigaste som Sverige kan bidra med i arbetet för att motverka den globala uppvärmningen och när vi bygger världens första fossilfria välfärdsland.

Det är möjligt att ta ut mer än i dag från skogen och samtidigt ha ett hållbart skogsbruk med levande skogar. Det bidrar till jobb, tillväxt och klimatnytta. Vi ska göra Sverige till en ledande nation inom nya bioekonomin med innovationer kring nya bränslen med material från skogen.

När E85 används i stället för bensin minskas de fossila CO2-utsläppen. De senaste två åren har i Frankrike konverterats över hundratusen bensindrivna bilar till etanolbilar med flexifuelteknik, som kan köras på valfri blandning av etanol och bensin.

Ta chansen att öka samarbetet med Frankrike inom etanolkonvertering. Jobba med teknikutveckling och biltester för att ytterligare förfina tekniken till att bättre passa den norrländska vintern. Skynda på svensk lagstiftning avseende konvertering till etanolbilar. På samma sätt som staten stimulerar att fler ska välja elbilar måste Sverige satsa på att möjliggöra för fler att konvertera sina gamla bensinbilar för en möjlig fossil CO2-reduktion på 50–75 procent per bil. För att klara miljömålen måste vi låta ”tusen rosor blomma”. Erbjud ökat stöd för konvertering av icke laddbara, nya och begagnade bensinbilar. Tekniken, infrastrukturen och Etanol/E85 finns redan och de miljontals bilägarna till bensinbilar ges en möjlighet att bidra till en storskalig CO2-reduktion under de närmaste 15–20 åren till dess att bilar som enbart kan köras på el dominerar marknaden. Den som i dag inte har råd att köpa en ny elbil ska inte behöva känna klimatskam, den ska i stället ges en möjlighet att bidra till vår gemensamma framtid. Det bästa får inte bli det godas fiende!

För konservativa och reaktionära finns ingen framtid men för svenskt näringsliv finns det framtidstro. Nu ökar man investeringarna ytterligare för omställning och ett hållbart samhälle. Bara i norra och mellersta Sverige handlar det om investeringar för över en biljard de kommande 10–15 åren. Regeringens politik för nyindustrialisering och omställning ger stora resultat och president Joe Biden har undertecknat en presidentorder om att USA nu går med i Parisavtalet igen.

Ett starkt samhälle byggs på framtidstro.

Elvy Söderström är vice ordförande i Örnsköldsviks S-förening och tidigare ledamot i VU