Elvy Söderström: Vem bryr sig om vad villaoljan kostar i dag?

Är det någon av er som kommer ihåg protesterna och demonstrationerna när de politiska besluten gjorde att priset på villaoljan började stiga på 90-talet? Det var medvetna politiska beslut för att få till en hållbarare uppvärmning.

Nu när priset på villaoljan tredubblats och är över 12 000 kronor per kubikmeter hör man inga protester, för nu har man tillgång till hållbara alternativ. Antalet oljepannor har kontinuerligt minskat när biobränslen, fjärrvärme och solpaneler börjat värma våra bostäder.

Allt man gör av olja kan man göra av trä, men när starka ekonomiska intressen utmanas brukar det bli protester! Det går redan nu att ersätta olja med trä i plast och textilier. I bilarnas och flygplanens tankar blir transporterna fossilfria. Det är bara några exempel på vad som är möjligt. Men då måste man få använda skogen som råvara!

Ett hållbart och växande skogsbruk bidrar till jobb, tillväxt och klimatnytta men också till att den biologiska mångfalden kan öka. Det går att både skydda och bruka skogen trots allt vad oljelobbyn vill få oss att tro.

Över 70 procent av Sveriges yta täcks av skog, en skog som så länge den växer binder stora mängder koldioxid. För att kontinuerligt binda mer koldioxid är det därför viktigt att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt och det är nog klokare än att låta den stå obrukad. Ett aktivt skogsbrukande är något av det viktigaste som Sverige kan bidra med i arbetet för att motverka den globala uppvärmningen och när vi bygger världens första fossilfria välfärdsland.

”När vi socialdemokrater vill höja ambitionen i EU:s klimatarbete är det viktigt att Sverige går före och visar på möjligheterna.”

Regeringens handlingsplan för skogsprogrammet har fokus på hur skogen ska kunna bidra med jobb och tillväxt. Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter, men här är det viktigt att regeringen utvecklar regelverket så att det blir möjligt att ännu snabbare kunna ställa om till en bioekonomi. Det är klokt och smart och dessutom skapar det många nya hållbara jobb. När vi socialdemokrater vill höja ambitionen i EU:s klimatarbete är det viktigt att Sverige går före och visar på möjligheterna.

Regeringens politik för nyindustrialisering och omställningen har redan gett resultat. Stora investeringar har gjorts och görs runt om i landet och då inte minst inom energisektorn och mer kommer att göras. Se bara vad som sker i Skellefteå! Ett bra näringslivsklimat ska mätas i faktiska investeringar som ger nya jobb och inte i andelen privata utförare i välfärden. Sverige behöver industrins och de industrinära tjänsteföretagens innovationskraft till att möta de stora utmaningarna och möjligheterna som Sverige står inför.

I en nyligen presenterad internationell rapport visar det sig också att ju yngre investerare är desto större fokus på miljö och socialt ansvar. De ratar olja och kol. Det bådar gott för framtiden!

En rättvis klimatomställning är viktig för både klimatet och demokratin och den fond för rättvis omställning som inrättats i EU kommer att spela en viktig roll. Den kan göra skillnad när alternativen utvecklas.

Då var det uppror mot priset på villaoljan, men nu liksom då kommer alternativen att utvecklas. Ett måste för att hela Sverige ska kunna växa.

Elvy Söderström är vice ordförande i Örnsköldsviks S-förening och tidigare ledamot i VU