Elvy Söderström: Våra barn är inga affärshemligheter

Det är vansinne att våra barns kunskapsresultat ska betraktas som företagshemligheter. Det är också kusligt att det finns politiker som försvarar den ordningen. Företagens rätt får inte gå före när det gäller våra barns utbildning och framtid. Jag förstår både föräldrars och lärares upprördhet över den situation vi nu befinner oss i.

”Åtstramningen av offentligheten får allvarliga konsekvenser”, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Han säger också att den enklaste lösningen är att de skattefinansierade privat drivna friskolorna, precis som de kommunala skolorna, omfattas av offentlighetsprincipen.

Journalister runt om i Sverige borde fråga partierna vad de tycker om det.

Enligt januariavtalet kommer regeringen inte driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syfte att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Höga kvalitetskrav ska vara styrande.

Det står ingenstans i avtalet att en av demokratins hörnstenar – offentlighetsprincipen – innebär ett vinstförbud eller en vinstbegränsning. Däremot är det offentligt att det finns partier som anser att det är ett angrepp på den fria företagsamheten om offentlighetsprincipen ska gälla privata företag som jobbar med skattemedel.

Precis som Carl Lindberg skrev i AiP nummer 34 så valde den M-ledda regeringen, av ideologiska skäl, att rasera den likvärdiga skolan när de kom till makten 1991. De gjorde det utan att belysa konsekvenserna.

Som tjänstledig lärare och nybliven riksdagsledamot fick jag se på när de generöst gav skattepengar till skattefinansierade friskolor samtidigt som många landsbygdsskolor fick det kämpigt. Det hjälpte inte hur många gånger jag och övriga socialde mokrater än tryckte på den röda knappen. Rösterna från byn nådde inte heller fram när kommunerna varnade för konsekvenserna med att leka affär med våra elever och skolor.

Borgarnas experiment med skolan har också lett till en ökande segregation och nu fortsätter de galenskapen genom att göra våra barn till affärshemligheter. Allt för att riskkapitalister och privat drivna skolbolag ska kunna tjäna mer pengar utan att det visas hur.

I debatten finns det också de som ropar på att skolan ska förstatligas och då undrar vän av ordning om det också gäller de skattefinansierade privat drivna friskolorna? Viss logik ska det väl ändå vara i galenskapen.

Visst, en del av dem som vill se ett förstatligande av våra skolor gör det för att de tror att vi då får tillbaka en jämlik och likvärdig skola. Men ett förstatligande är inte lösningen, se bara hur det gick med posten och arbetsförmedlingen. Däremot måste staten säkra finansieringen av skolan.

Tillsammans måste vi kraftfullt bekämpa skolsegregationen och fortsätta kampen för en likvärdig skola. Det finns hopp: utredningen ”En mer likvärdig skola (SOU 2020: 28)” som grund, en socialdemokratiskt ledd regering med vår utbildningsminister Anna Ekström i förarsätet.

Alla kan hjälpas åt! Börja med att fråga de borgerliga skolpolitikerna på er hemmaplan om de anser att våra barn och elever ska vara affärshemligheter och om de tycker att det är rätt att hemligstämpla användningen av skattemedel.

Det handlar om barnens rätt och Sveriges framtid!

Elvy Söderström är vice ordförande i Örnsköldsviks S-förening och tidigare ledamot i VU