Elvy Söderström: Vanligt folk får inte bli förlorare när vi ställer om

Det pågår stora investeringar för ett mer hållbart samhälle runt om i Sverige och det finns fler planer. Bara i norra Sverige handlar det om hundratals miljarder. Kloka hållbara investeringar som kommer att vara en viktig del i arbetet med att bygga världens första fossilfria välfärdsland och en grön och jämlik framtid. Det är också exempel på den nyindustrialisering som nu leder till en hållbar omställning. Genom coronakrisen finns det naturligtvis en risk för att en del projekt skjuts fram, inte för att de är mindre viktiga utan det är andra akuta frågor som måste tas om hand.

Samtidigt investerar staten i en hållbar infrastruktur och ökade satsningar på järnvägen. Det krävs för transporter av råvaror, färdiga produkter och en fungerande kompetensförsörjning.

Sverige har infört subventioner på elcyklar och elbilar samtidigt som skatten på bensin höjts. Det är bra och nödvändigt. Men vad ska vanligt folk som inte har råd att köpa en elbil eller inte har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik ta sig till?

Den billigaste bilen i inköp kommer i framtiden att vara den skitigaste och den dyraste i drift. Det är väldigt viktigt att vanligt folk inte blir förlorare i ett klimatsmart samhälle och tappar framtidstron!

För att nå målet om ett hållbart samhälle finns det ett stort behov av en aktiv och rättvis fördelningspolitik. Endast den vägen kan skapa klimaträttvisa.

Av bilarna som såldes första halvåret i år var omkring 80 procent vanliga bensin- och dieselbilar som förväntas rulla i 15–20 år framåt och i 25 000 mil. Genom att redan nu konvertera vanliga bensinbilar till flexibla E85-fordon kan vi halvera koldioxidutsläppen. Infrastrukturen finns redan och på samma sätt som samhället bidrar till elbilar så kan staten göra skillnad genom att stimulera omställning av vanliga människors bensinbilar.

Sverige och Norden kan göra skillnad genom produktion av cellulosabaserat bränsle och genom att ställa om fordon för vanligt folk.

Nu storsatsar EU på grön vätgas men det är också viktigt att EU ser skillnaden på tillgången till skoglig råvara i Norden och exempelvis Holland, Belgien och Luxemburg. Genom en aktiv och klok skogspolitik kan vi visa att omöjligt inte finns.

Transportsektorn står för de största utsläppen och ska vi göra skillnad måste vi göra det möjligt för fler att kunna välja rätt. Om alla kan vara med och ta små steg i rätt riktning så kan det leda till stora kliv mot ett hållbart samhälle.

Regeringen och samarbetspartierna har gjort och gör ett fantastiskt arbete. Miljardsatsningar har gjorts för att rädda jobben men tillsammans med allt detta måste också ett program för framtiden och de nya och hållbara jobben formas.

En biobaserad ekonomi erbjuder stora möjligheter att minska beroendet av fossila bränslen samtidigt som det skapar nya jobb. För att få igång en större produktion av cellulosabaserat bränsle krävs att staten också är med.

Med tydliga signaler kan hela samhället förbereda sig för en bättre tid redan nu och det kan rädda många jobb nu och i framtiden.

Elvy Söderström är vice ordförande i Örnsköldsviks S-förening och tidigare ledamot i VU