Elvy Söderström: Valet handlar om välfärden!

Elvy Söderström: Det finns allvarliga brister i sjukförsäkringen, som behöver lagas.

”Vi har alla våra tidsmaskiner. En del för oss tillbaka, dessa kallas minnen. En del för oss framåt, dessa kallas drömmar.” (Jeremy Irons.)