Elvy Söderström: Ett starkt samhälle byggs på framtidstro

Innan coronapandemin bröt ut i världen fanns det stora planer på investeringar för ett mer hållbart samhälle. Bara i norra Sve­rige handlar det om 400 miljarder kronor. Kloka hållbara investeringar som kommer att vara en viktig del i arbetet med att bygga världens första fossilfria välfärdsland och en grön och jämlik framtid.

En del av dessa investeringar är redan påbörjade och till och med klara. SCAs sats­ning i Sundsvall är klar, Northvolt i Skellefteå och Markbygdens vindkraftpark pågår. I Hybrit investerar EU, Sverige och näringsli­vet i fossilfri stålframställning. Metsä Board i min hemkommun investerar tre miljarder i sin fabrik i Husum.

En del av satsningarna görs av internatio­nella företag för att omvärlden har förstått att det är i norra Sverige framtiden finns, bland annat i form av grön energi.

Den ökade satsningen på forskning och utveckling, inte minst hos RISE Process­um, visar också att omställningen till en biobaserad ekonomi erbjuder nya hållbara produkter och stora möjligheter att minska beroendet av fossila bränslen. Allt detta är exempel på en nyindustrialisering som leder till en hållbar omställning.

Gemensamt för alla dessa investeringar och många andra är att det kräver ökade satsningar på järnvägen. Det krävs för trans­porter av råvaror, färdiga produkter och en fungerande kompetensförsörjning.

Regeringen och samarbetspartierna har gjort och gör ett fantastiskt arbete. Miljardsatsningar har gjorts för att rädda jobben, men tillsammans med allt detta måste också ett program för nystart för Sverige formas. Tidigarelägg redan beslutade för­ bättringar på järnvägen. Fyrspåret mellan Malmö och Lund och även hela sträckan till Göteborg visar att det går. Nu finns det god tillgång på utredare och konstruktörer som kan färdigställa planer för investering­ ar i vårt järnvägsnät. Tillåt Trafikverket att utreda investeringar som inte är beslutade så att det bara är att sätta igång när vi kan andas ut.

Inom järnvägen har ett nytt signalsystem utvecklats som heter ERTMS. Jag föreslår att regeringens signalsystem ska heta Järnvägs­plan 2020. En plan som visar att regeringen tror på framtiden och hela Sverige och att det är mer på gång. Tage Erlanders regering antog på sin tid en vägplan som visade väg.

Nu bör Sverige anta Järnvägsplan 2020, en plan som ska ge energi och framtidstro. Sverige behöver fler stambanor och vi behöver färdigställa viktiga stråk som den Botniska korridoren från Stockholm till Kiruna. Mycket är klart och mycket pågår men Järnvägsplan 2020 ska visa vart vi ska nå och inte bara vad vi har råd med i dag. Ett klokt besked skulle vara att tidigareläg­ga investeringarna på Nya Ostkustbanan och i Hallsberg för att bygga bort de stora flaskhalsarna. Sverige och EU har inte råd att avstå!

Med dessa tydliga signaler kan hela samhäl­let börja förbereda sig för en bättre tid redan nu och det kan rädda många jobb nu och i framtiden. Med denna signal kommer vi inte i ett läge där vi säger att det var bättre förr. För vi socialdemokrater bygger det starka samhället på framtidstro och inte på misstro.

Under 90-­talskrisen sände vår regering signalen – Botniabanan ska byggas. Nu åker miljoner resande till och från jobb och studier och i år firar Norrtåg 10 år!

Elvy Söderström är vice ordförande i Örnsköldsviks S-förening och tidigare ledamot i vu.