Elvy Söderström: Den svenska modellen fungerar även i kris

Vår statsminister Stefan Löfven håller huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. Hans ledarskap är tryggt och bekräftande, han ger mandat, förtroende, tar och ger ansvar. När det stormar är det tryggt med en trygg statsminister!

Tillsammans med finansminister Magdalena Andersson och övriga regeringen fortsätter han att ta ansvar och att bygga ett starkare samhälle för en tryggare välfärd. Regeringen har samlat i ladorna och har därför kunnat ge ett tillskott på ytterligare 15 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner. De har presenterat miljardpaket på miljardpaket för jobb och omställning. Karensdagen har slopats för flera grupper och a-kassan har stärkts.

Debatten om tvång eller frihet pågår också, inte minst i tv.

Sverige är ett ingenjörsland med hög tilltro till det vetenskapliga. En del ropade tidigt på total nedstängning och hårdare tag. De har inte fått stöd av vare sig forskare eller medborgarna.

Polis och militär bidrar till att samhället fortsätter att fungera, de är inte som i många andra länder tvingade att övervaka att befolkningen följer regeringsbeslut utan kan i stället bidra genom att bland annat bygga fältsjukhus. Skistar stängde ner alla sina skidanläggningar inför påsk, inte för att det var ett beslut av regeringen utan för att de kände ett samhällstryck. De tar ett samhällsansvar som bygger på kunskap och frivillighet i stället för tvång.

Kom ihåg att i tider av kris så är rädsla en dålig rådgivare. Låt därför Sverige vara Sverige i kampen mot coronan.

Runt om i landet gör personalen inom sjukvården och äldreomsorgen enorma insatser. Vi får dagligen ta del av fantastiska rapporter och berättelser om hur de kämpar. Vi får också del av hur enskilda, föreningar och många företag ställer upp, ställer om och hjälper till. Uppfinningsrikedomen är enorm och det är goda exempel på praktisk solidaritet. ”Av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov”. Det är det som bygger det starka samhället!

I dessa tider får man mer tid att se på tv. I ett inslag i programmet Forum från en debatt i riksdagen krävde oppositionen som vanligt lägre skatt. I ett senare inslag, samma dag, krävde samma opposition högre utgifter på flera miljarder.

Jag hoppas att de inte avser att förstatliga förlusterna och privatisera vinsterna.

Det finns många exempel på att privatiseringen inte fungerar. Statliga Apoteket hade ansvar för att se till att det fanns tillräckliga nationella medicinlager för att klara en kris. Den beredskapen avvecklades med avregleringen av apoteksmonopolet 2009. Den M-ledda regeringen såg inte till att det skulle säkras buffertar i läkemedelsförsörjningen när de avskaffade monopolet. I dag är de lite självkritiska och medger misstag i likhet med att LOV:en inte fungerade i omställningen av Arbetsförmedlingen.

Den kris som vi nu genomlever visar med all önskvärd tydlighet att samhället är större än ”marknaden”. Den många gånger naiva och blinda tilltron till marknadskrafterna som borgerliga partier uppvisat genom åren löser inte coronakrisen, här krävs ett starkt samhälle. Som Olof Palme en gång sa: ”Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det.” Men det krävs en majoritet i riksdagen för att få till en ändring.