Elvy Söderström: Alla dagar ska vara kollektivavtalets dag

Under pandemin har ännu fler blivit mer medvetna om hur viktiga välfärdsarbetarna är! Det gäller inte minst inom sjukvården, äldreomsorgen… Läs mera »