Elisabeth Brandt Ygeman: Se till att pensionerna blir en valfråga!

Min mamma jobbade i handeln en stor del av sitt liv. Först i en porslinsaffär och sedan i dagligvaruhandeln. När hon väl gick i pension var det rätt tufft ekonomiskt, trots att hon arbetat heltid de sista 20 åren.

Situationen för min mamma är inte unik. Handels tog nyligen fram en rapport om hur pensionen ser ut för våra drygt 23 000 pensionärsmedlemmar. I snitt får de kvinnliga medlemmarna ut en total pension på 12 700 kronor. Det inkluderar den allmänna pensionen såväl som tjänstepension och privat sparande. Den relativa fattigdomsgränsen ligger på 13 300 kronor i månaden.

Den genomsnittliga kvinnliga pensionärsmedlemmen är alltså fattigpensionär. Inte konstigt att fyra av tio är beroende av garantipensionen, över hälften av kvinnorna. Det var just garantipensionen som riksdagen fattade beslut om att höja med upp till 1 000 kronor häromveckan med en enda rösts marginal. Det är i tillfällen som dessa som vi verkligen ser vad politik kan betyda för människor.

Den genomsnittliga kvinnliga pensionärsmedlemmen är alltså fattigpensionär.

Kampen om pensionerna är inte lättvunnen. Vi har från fackligt håll drivit på för högre pensioner under en lång tid. Regeringen har försökt få till olika förbättringar men det har varit svårt. Genom debatten har Ebba Buschs gamla devis ekat från högersidan:


“Låg pension efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke. Är det ojämställdhet? Gör andra val – få andra resultat” skrev Busch på Twitter.

Få saker är så verklighetsfrånvända och provocerande som att hävda att människor med låg pension får skylla sig själva.

Verkligheten är en annan. I detaljhandeln är det fler än sex av tio arbetare som har en deltidsanställning. Bland kvinnor i branschen är det över 70 procent. En majoritet av dem vill jobba mer men får inte en heltidsanställningar. Otryggheten på arbetsmarknaden, som högern varit högst delaktiga i att skapa, lägger grunden för en otrygg pension.

Men det gemensamma pensionssystemet måste vara en statlig angelägenhet och då är en rösts marginal inte en stabil grund att stå på.

Pensionen avgörs i stor grad av hur du har det under arbetslivet, både i fråga kring lön, arbetsmiljö och anställningsförhållanden. Vi måste få till en radikal ändring. För att nå dit krävs främst två saker:

Otryggheten i arbetslivet måste bort. Heltid måste vara norm. Det andra är ett starkare pensionssystem med större avsättningar och bättre möjlighet för sjukersättning så du inte måste gå i pension tidigt när kroppen inte mäktar med.

Vi ska självklart från fackligt håll fortsätta driva på i avtalsrörelser för tryggare anställningar och bättre pensionsavsättningar till avtalspensionen. MEN det gemensamma pensionssystemet måste vara en statlig angelägenhet och då är en rösts marginal inte en stabil grund att stå på. Vi måste tillsammans göra allt för att få till en stabilare majoritet och fler socialdemokrater i riksdagen efter valet.

Det skulle min mamma velat men framför allt behövs det ett fortsatt reformarbete för att höja pensionerna framåt!

Elisabeth Brandt Ygeman är Handels förste vice ordförande