Elisabeth Brandt Ygeman: Pandemin en väckarklocka om arbetsmiljön

Trots att luften fortsatt är kylig och stora delar av Sverige är täckta av snö, går vi mot ljusare tider. Antalet timmar då solen faktiskt lyser gör att våren finns där bortom krönet. Samtidigt som restriktionerna tas bort och pandemins hårda grepp om människor och samhälle sakta släpper så känns det i hela kroppen att vi faktiskt går mot ljusare tider.

Det finns många saker som pandemin satt fokus på och som verkligen varit en väckarklocka för många.

Butiksanställdas anställningstrygghet och arbetsmiljö är ett tydligt exempel. När covid-19-pandemin kom blev dagens brister tydliga och förstärktes än mer. Den som jobbar i butik kan inte jobba hemifrån och utsätts därför dagligen för risken att smittas, vilket påverkar både arbetslivet och privatlivet.

Hela 80 procent av de butiksanställda har känt mycket stark oro.

Det framgår av vår rapport, ”Butiksanställdas hälsa under covid-19-pandemin”, som skildrar hur anställda påverkats av pandemin på olika sätt. Dels rent faktiskt, när det gäller exempelvis sjukdom och förlust av arbetstid och inkomst. Dels när det gäller stress och oro, exempelvis för vad bristfälliga rutiner och kunders beteende kan leda till för den egna och familjens hälsa. Hela 80 procent av de butiksanställda har känt mycket stark oro.

Våra medlemmar och förtroendevalda vittnar om att vissa arbetsgivare har varit snabba med att vilja plocka ned plexiglasen vid kassalinjen, gnugga bort avståndsmarkeringarna på golven och ta bort handspriten i personalrummen.

Visst kan en butik behöva göra justeringar men pandemin visar verkligen hur bristfällig arbetsmiljön är i alldeles för många butiker och därför är det så viktigt att arbetet förstärks.

Handen på hjärtat är det nog många som handlat i en butik, innan pandemin, och varit snuviga, hostat och snörvlat. Nu när vi ser vad handtvätt, handsprit, plexiglas och avstånd faktiskt kan ha för positiva effekter, ska det också användas förebyggande året om. Det är bra både för den som är anställd och den som är kund.

För många som jobbar i butik, är inte hemmajobb ett alternativ och med ett så kännbart ekonomiskt bortfall som karensdagen, så tvingas många till jobbet lite småsnuviga ändå.

Nu när vi ser vad handtvätt, handsprit, plexiglas och avstånd faktiskt kan ha för positiva effekter, ska det också användas förebyggande året om.

Under 2005 satsade regeringen motsvarande 1,3 miljarder (2021 års penningvärde) på förebyggande arbetsmiljöarbete. Den borgerliga alliansregeringen skar 2007 ner rejält på resurser till Arbetsmiljöverket.

Dessutom avskaffades Arbetslivsinstitutet och särskilda utbildningsmedel till skyddsombud. Under 2010 var det motsvarande drygt 600 miljoner vilket innebar mer än halverade resurser. Nu 2022 beräknar regeringen att det samlade arbetet uppgår till 700 miljoner kronor

Därför krävs det nu rejäla satsningar på arbetsmiljöarbetet, både på ett makroplan i form av ökat statligt stöd till forskning, en företagsvård tillgänglig för alla och en permanent slopad karens i sjukförsäkringen men också åtgärder, direkt på arbetsplatserna.

Därför krävs det nu rejäla satsningar på arbetsmiljöarbetet.

Tydliga rutiner, tillgång till skyddsutrustning och ett uttalat arbete om att visa respekt för varandra behövs så att alla ska kunna känna sig trygga på jobbet.

Även om en inte vill något annat än att glömma pandemin just nu, får vi inte glömma de erfarenheter som vi faktiskt lärt oss under denna svåra tid. Så när vi nu går mot ljusare tider och återgången efter pandemin börjar på allvar, önskar jag att väckarklockan för arbetsmiljöarbetet har ringt ordentligt.

Elisabeth Brandt Ygeman är förste vice ordförande för Handels