Elin Wägner – pennan i rösträttskampen

Elin Wägner (till höger) vid en rösträttsbasar. Foto: Kvinnsam, Göteborgs universitetsbibliotek

Den svenska rösträttsrörelsens viktigaste roman brukar sägas vara ”Pennskaftet” från 1910. Författaren, Elin Wägner, var bland annat engagerad i namninsamlingen… Läs mera »