Elektronisk övervakning sprider sig över världen

Elektronisk övervakning, en del av vardagen?

I flera afrikanska länder massövervakas medborgarna av myndigheterna – och lagarna ger inte befolkningarna det skydd de behöver. Det framgår i en ny rapport.