Efter sexton år i opposition leder S Huddinges nya mittenstyre

Sara Heelge Vikmång valdes 17 oktober till ny ordförande för kommunstyrelsen i Huddinge. Fullmäktigemötet 12 december väljer övriga kommunalråd, bland andra Rasmus Lenefors (till vänster) och Emil Högberg. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Efter 16 år i opposition är det äntligen dags igen. Socialdemokraterna ska bilda ett nytt styre i Huddinge.
– Vi upplever att Huddingeborna har röstat för en förändring, säger blivande kommunstyrelseordförande Sara Heelge Vikmång.

Huddinge är Stockholms läns näst största kommun med över 110 000 invånare. Årets kommunval innebar att de tidigare styrande Moderaterna backade cirka fyra procentenheter och S gick fram ungefär lika mycket. Efter många år i opposition kunde S för ett par veckor sedan meddela att de hade samlat underlag för ett nytt styre.

Tre av partiets ledande företrädare möter upp för att prata om resultatet. Sara Heelge Vikmång och Rasmus Lenefors, som har varit partiets oppositionsråd, samt arbetarekommunens ordförande Emil Högberg. Direkt efter ska de gå på medlemsmötet i det tegelröda ABF-huset, ett stenkast bakom kommunhuset, där medlemmarna ska utse partiets kommunalrådskandidater.

– Vi har ett jättefint valresultat i ryggen. Vi är med stor marginal största parti i fullmäktige. Det tror jag spelar roll, och att även andra partier ser att det behövs en förändring efter 16 år, säger Sara Heelge Vikmång om arbetet med att samla en ny koalition.

S pratade med alla partier. Utom SD, för där går gränsen, och M, som försökte få ihop ett annat styre. Till slut landade det i ett mittenstyre med S, C, MP och Huddinge-
partiet. Partierna kommer att presentera en politisk reformlista och programförklaring under hösten.

– I den här konstellationen, och med valteknisk samverkan med Vänsterpartiet, har vi en stabil majoritet i viktiga frågor. Vi har kommit överens om 17 politiska punkter med Vänsterpartiet som vi kommer att jobba med under de här fyra åren, säger Sara Heelge Vikmång.

Vi har haft olika ingång i balansen mellan privata utförare och kommunal egen regi.

Sara Heelge Vikmång (S)

Huddingepartiet startade som den lokala grenen av Miljöpartiet; förra mandatperioden styrde de ihop med M, tidigare har partiet suttit i opposition med S. Även C styrde ihop med M förra mandatperioden. 

Huddingepartiets ordförande Christian Stulen sa till P4 Stockholm att det var långa förhandlingar innan partiet bytte block, och att det som fällde avgörandet var att S-sidan kunde få ihop en större stabilitet.

Företrädarna från partierna som kommer styra Huddinge kommun. Christian Stulen (HP), Sara Heelge Vikmång (S), Tomas Selin (C) och Anders Lönroth (MP). Foto: Kalle Hindrikes

Även om de fyra partierna delvis har skilda ideologiska utgångspunkter tycker Sara Heelge Vikmång att de haft bra diskussioner och enats om en politisk inriktning för ett jämlikare, tryggare och grönare Huddinge.

– De olika partierna bidrar med olika kompetenser, till exempel bidrar Miljöpartiet med förslag och framåtdriv i klimatfrågan. Det är bara positivt, inflikar Emil Högberg. 

Men visst har det funnits knutar. 2020 ville den dåvarande majoriteten – där både C och Huddingepartiet ingick – helt lägga ner den kommunala hemtjänsten. S var med och drev en kampanj som ledde till att beslutet stoppades. 

– Vi har olika ingång i balansen mellan privata utförare och kommunal egen regi. Vi har landat i att vi ska planera för att det ska finnas privata utförare också fortsättningsvis men att vi också ska ha en kommunal hemtjänst, säger Sara Heelge Vikmång.

Huddinge har låg medelålder. En stor andel av Huddingeborna har en relation till förskola och skola.

Emil Högberg (S)

En sak som återkommer under intervjun är skolan. Huddinge har bland den lägsta lärartätheten i landet – plats 288 av 290. Det är stora skillnader mellan skolorna vad gäller hur många barn som klarar kunskapsmålen. Samtidigt som det finns många barn i förskole- och skolålder.

– Huddinge har låg medelålder. En stor andel av Huddingeborna har en relation till förskola och skola, säger Emil Högberg.

Just skolan har varit en av S viktigaste frågor både i valrörelsen och i förhandlingar, och S-företrädarna ser fram emot satsningar för att skolorna ska kunna anställa fler lärare.

– Det handlar så klart inte främst om ett siffermål utan om att fler elever ska klara skolan, säger Rasmus Lenefors.

En viktig del i att öka lärartätheten kommer att bli att jobba med arbetsmiljön, eftersom Huddinge har den högsta sjukfrånvaron bland lärare i länet.

– En arbetsmiljö som gör att lärare inte blir utmattade och utslitna utan faktiskt känner att de kan bidra i verksamheten tror jag skapar en positiv spiral, säger Rasmus Lenefors.

Förra mandatperioden riskerade skolor som inte klarade budgeten att läggas ner, i stället för att kommunen tog sitt ansvar och gav tillräckliga resurser.

Det nya styret är också överens om att jobba förebyggande med barn och ungas uppväxtvillkor, även vid sidan om skolan och förskolan. Det behövs fler fritidsgårdar och möjligheter att utöva till exempel idrott.

– Vi har drivit att det ska inrättas en fritidsbank, som ett bibliotek för sport- och fritidssaker. Det huvudsakliga syftet är att skapa mer jämlikhet i barn och ungas möjlighet att delta i idrottsliv och fritidsliv, säger Rasmus Lenefors. 

Något som Sara Heelge Vikmång också ser fram emot att få börja jobba med är att se till att kommunen får fler hyresrätter. Det ska planeras för fler bostäder och kommunala bostadsbolaget Huge ska få möjlighet att bygga.

– Och att vi kan hålla samman vår kommun, att vi kan jobba med social hållbarhet och att minska klyftorna. Det är frågor som känns oerhört viktiga för mig. 

Det kan handla om till exempel bra och trygga utemiljöer och centrum i alla kommundelar. 

Vi har drivit att det ska inrättas en fritidsbank, som ett bibliotek för sport- och fritidssaker. Det huvudsakliga syftet är att skapa mer jämlikhet i barn och ungas möjlighet att delta i idrottsliv och fritidsliv.

Rasmus Lenefors (S)

Samtidigt måste kommunen förstås klara ekonomin – men det är för tidigt att säga om det blir något som behöver sparas in på. Sara Heelge Vikmång säger att de vill jämföra med andra kommuner som har god kvalitet men ändå lägre kostnader.

– Vad gör de, vad behöver vi skruva i? Där tänker jag att det kan handla om styrning. Vi har varit i opposition i 16 år, nu kliver vi in och tittar på det här med lite andra ögon. 

Men Sara Heelge Vikmång vill också att kommuninvånarna ska märka skillnad på andra sätt än genom politiska beslut:  

– Vi vill vara ett närvarande och nyfiket styre som finns i lokalsamhället, som möter föreningar och företag och Huddingebor i dialog kring framtidens Huddinge.  

Socialdemokraterna gick fram två mandat i kommunvalet – tack vare framgångar i villa- och radhusområden.

– Jag är otroligt stolt över vår valkampanj. Vi har pratat med så oerhört många Huddingebor i fler områden än någonsin. Vi ser enorma väljarvinster i hela kommunen och vi har haft framgångar med tio procentenheter i vissa villaområden, säger Emil Högberg.

Trots att det var länge sedan de var med och styrde tror han att många har bilden av S som ett styrdugligt parti.

– Det har varit viktigt att behålla den känslan, när vi väljer våra kandidater och skriver våra program.

Det finns valdistrikt där S har backat – inte klappat igenom, men absolut något man behöver jobba med, enligt Emil Högberg. Samtidigt som partiet måste se till att behålla stödet i villaområdena.

– Jag tror att det är viktigt för den typen av väljare att vi levererar på det politiska innehållet. Sedan måste vi som folkrörelse och parti bli ännu bättre på att vara närvarande i våra miljonprogramsområden mellan valen. Det finns enstaka distrikt där Partiet Nyans har fått stora framgångar, det innebär ju en läxa för oss, säger Emil Högberg.

Valresultat i kommunvalet

S 29,25 %

M 20,76 %

SD 12,61 %

V 9,75 %

C 5,81 %

Drevvikenpartiet 5,00 %

L 4,96 %

MP 3,81 %

KD 3,38 %

Huddingepartiet 2,59 %

Partiet Nyans 1,14 %

Socialdemokraternas kandidater till kommunalråd

S nomineringar till kommunalråd:

Sara Heelge Vikmång, (kommunstyrelsens ordförande. 

Rasmus Lenefors, ordförande i grundskolenämnden.

Emil Högberg, samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Eeva Laine, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Aza Cheragwandi, socialnämndens ordförande och trygghets- och delaktighetsberedningens ordförande.