Efter Nextjetkonkursen – nu behövs statlig styrning och samverkan

Den 14 augusti träffade jag de kommuner som tidigare i år drabbades av Nextjets konkurs för att diskutera hur vi framåt säkrar de regionala flygplatserna. För Norrbotten och Västerbotten orsakade konkursen att vissa regioner stod helt utan möjligheter till snabba transporter.

För oss socialdemokrater är det tydligt att vi inte kan lägga över ansvaret för samhällsviktiga funktioner som inrikesflyget på marknaden. Istället behöver vi stärka det statliga ansvaret. Vi vill se ett starkare samhälle där hela landet ska leva. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Ska hela Sverige kunna leva behöver vi också kunna garantera fungerande transporter och service i hela landet. Därför har denna regering utlokaliserat myndigheter, säkerställt statlig service och tagit ett större ansvar än vad tidigare regeringar har gjort för att investeringar görs i hela landet.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det är en helt annan politik än det ensidiga fokus på storstadsregionerna som tyvärr präglade den tidigare och borgerliga regeringen.”[/blockquote]

I den nya nationella planen satsar vi 700 miljarder på förstärkt infrastruktur och på nya spår och vägar. Satsningarna som knyter ihop Sverige görs såväl i norr som i söder och i både tätort och landsbygd. Det är en helt annan politik än det ensidiga fokus på storstadsregionerna som tyvärr präglade den tidigare och borgerliga regeringen.

Vid sidan om investeringar i vägar och järnvägar måste vi också se till att vi kan lita på en fungerande flygtrafik. Regionala flygplatser fyller en viktig funktion för tillgängligheten i ett avlångt land som Sverige. För ett exportberoende industriland är flyget också avgörande för konkurrenskraften. Under den här sommaren har vi även sett vilken betydelse de regionala flygplatserna kan ha i krissituationer, då de har använts i brandbekämpningsarbetet.

För tillgängligheten har dock Nextjets konkurs varit förödande. Med en dags varsel ställdes kommuner i landsbygd helt utan flygförbindelser och Nextjet ställde resenärer helt utan service, svar eller kompensation. Ägarna smet undan ansvaret och lämnade stora skulder efter sig. I det läget var det viktigt att agera från samhällets sida. Redan 48 timmar efter konkursen kunde regeringen och Trafikverket presentera en rad åtgärder för att lösa situationen.

Trafikverket påbörjade då nya upphandlingar för linjerna mellan Arlanda och Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Gällivare och Arvidsjaur. För de tre förstnämnda användes ett sk nödförfarande som innebär att upphandling av nytt flyg kunde påbörjas omedelbart.

För flyget till och från Arvidsjaur och Gällivare gjordes EU-regelverk frågan mer komplicerad. Det är två orter vars flygtrafik också upphandlats, men där Nextjet valde att flyga på strikt kommersiell grund och då betydde EUs regler att Trafikverket inte kan nyttja ett nödförfarande.

Istället blev verket tvunget att göra en ny upphandling som var mycket tidskrävande eftersom regelverket snarare värnar de marknadsliberala kraven på att alla operatörer ska kunna delta med anbud än behovet att snabbt få trafiken på plats.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det borde rimligtvis vara viktigare att säkra flygförbindelser för företag och boende i Arvidsjaur eller Gällivare, än att under hela två månader garantera rätten för alla europeiska flygbolag att konkurrera om upphandlingen.”[/blockquote]

Jag uppmärksammade snabbt EU-kommissionen om de begränsningar som deras förordning innehåller. För mig är det tydligt att vi inte kan ha en ordning där flygbolagens rätt att agera på en marknad sätts före statens möjligheter att säkra ett fungerande inrikesflyg. Det borde rimligtvis vara viktigare att säkra flygförbindelser för företag och boende i Arvidsjaur eller Gällivare, än att under hela två månader garantera rätten för alla europeiska flygbolag att konkurrera om upphandlingen.

I dagarna kunde Trafikverket ge besked att vi nu också säkrat flygförbindelser för Gällivare och Arvidsjaur – på snabbast möjliga tid utifrån de EU-regler som gäller. Det är naturligtvis glädjande men det är uppenbart att vi måste hitta en modell som skapar trygghet för mindre kommuner i Sveriges landsbygd, så att vi säkrar goda kommunikationer för hela Sverige. Därför har vi sedan tidigare, påbörjat en översyn av landets alla flygplatser i syfte att stärka den statliga styrningen.

Det som behövs är en kombination av statlig styrning och samverkan med de aktörer som finns. Med en starkare statlig styrning kan även flygbolagen ges mer långsiktiga förutsättningar, och framförallt kan vi säkerställa tillgängligheten i hela landet.

Erfarenheten har visat att marknadskrafter inte är de mest effektiva när det gäller att säkra tillgänglighet och service i hela Sverige. Därför krävs nya regler för trafikplikt och stabila förutsättningar för ett fungerande inrikesflyg.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister