Duellen: Ytterhögern i EU

Foto bakgrundsbild: European Union, 2023 Copyright

Valet till Europaparlamentet står inför dörren. I Italien väntas till exempel postfascistiska Italiens Bröder med Giorgia Meloni gå starkt framåt. Men hur ser svenska kandidater till EU-parlamentet på hotet från höger?

Jessica PolfjärdM-kandidat EU-valet:

1. Är de högerradikala i EU ett hot mot demokratin?

Europa står inför stora utmaningar. Moderaterna anser att alla partier som inte har en konstruktiv syn på Europasamarbetet utgör ett problem.

2. Kan du tänka dig att samarbeta med dem?

För Moderaternas partigrupp EPP är det inte aktuellt att samarbeta med någon som inte står upp för Ukraina, inte respekterar rättsstaten eller inte har en konstruktiv syn på Europasamarbetet.

För svensk del har vi moderater sagt att vi gärna ser en samling för svenska intressen i Bryssel. Vi anser att de tre stora svenska partierna, vi, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har ett särskilt ansvar. Vi tycker olika i mycket, men borde kunna fokusera på det som enar, som till exempel försvaret av den svenska arbetsmarknadsmodellen och det svenska skogsbruk. Vi har haft ett konstruktivt arbetet i riksdagens EU-nämnd och ser att det kan utvecklas även inom Europaparlamentet.

3. Hur ser du på deras inställning till Putin och Trump?

Stödet till Ukraina och försvaret mot Ryssland är den enskilt viktigaste frågan för Europasamarbetet just nu. Partier som inte delar den uppfattningen utgör givetvis ett problem.

Johan Danielsson, S-kandidat EU-valet:

1. Är de högerradikala i EU ett hot mot demokratin?

Ja. Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. I det här läget behöver vi mer än någonsin ett Europa som håller ihop, för demokratin och mot Ryssland. Trots det finns det politiker i dag i EU som mer eller mindre får sin valkampanj finansierad av Putin. Genom desinformation och spridning av vilseledande information gör man allt man kan för att påverka valresultatet. Det är farligt för Europa och det är ett hot mot demokratin. Den enda det gynnar är Putin.

2. Kan du tänka dig att samarbeta med dem?

Nej, absolut inte.

3. Hur ser du på deras inställning till Putin och Trump?

När Jimmie Åkesson kallar Trump för en ”frisk fläkt” eller när Putin finansierar Europaparlamentarikernas kampanjer så finns det en gemensam nämnare, att bidra till splittring. Mellan länder och mellan människor. Ett splittrat Europa kommer aldrig kunna stå upp för Ukraina, lösa den gränsöverskridande brottsligheten, få bort skitföretagen från arbetsmarknaden eller ta sig an klimatomställningen. Det är därför det är så mycket som står på spel i årets EU-val.