Duellen: Behövs Almedalsveckan?

Foto bakgrundsbild: News Øresund – Thea Wiborg

Almedalsveckan är i år nedkortat till fyra dagar, 25–28 juni. Men har veckan förlorat det den en gång var tänkt att vara, en demokratisk mötesplats, och i stället urartat till tummelplats för lobbyister och företag?

Isabelle Ljungberg, kommunikationschef LO:

1. Behövs Almedalsveckan? Varför/varför inte?

Klart att den inte behövs. Men den fyller fortfarande en funktion som mötesplats. Det är inte så att vi behöver färre mötesplatser i dag. Snarare behöver vi ha många, många fler. Det är viktigt att civilsamhället, näringslivet, fackliga organisationer och politiken kan träffas för att samtala om de utmaningar som finns. Om inte vi från arbetarrörelsen är där – vilka ska då lyfta arbetares talan? Sedan är det åt pipsvängen med en massa runt Almedalen tycker jag. Det är alldeles för dyrt och exkluderande för många organisationer. Det är en utveckling som skett över tid och den utvecklingen måste vi följa. Om Almedalsveckan än mer blir en plats för företag och näringslivsorganisationer och fokus blir på PR, mingel och sälj tror jag att veckan gräver sin egen grav. 

2. Vilken fråga tror du är viktig i år? 

För vår del handlar det såklart om att fortsätta lyfta hur LOs förbundsmedlemmar får Sverige att fungera – och hur vi vill att Sverige ska fungera för medlemmarna. Där finns mycket att önska, vilket inte minst vår nya ordförande lyft redan när han valdes. Det handlar om rent politisk-ekonomiska frågor som att arbetare inte ska behöva straffas av regeringens försämrade a-kassa och sjukförsäkring eller att bara arbetare ska straffas med karensavdrag medan tjänstemän som är snuviga kan arbeta hemma. Det handlar också om en fungerande välfärd, det är en fråga för alla i Sverige, men inte minst en arbetsmiljöfråga för medlemmar i välfärden. Det handlar om tåg som ska gå i tid och rimlig arbetsmiljö för alla. Det handlar om hur den Svenska modellen ska utvecklas. Mer övergripande tror jag att många samtal under veckan kommer handla om demokrati och inflytande. Hur vill vi egentligen ha vårt gemensamma samhälle?

3. Hur ska en demokratisk mötesplats se ut?

Många olika röster ska få höras. Det ska vara enkelt att vara delaktig. Det behöver vara en bredd av deltagare från samhällets olika delar. Det ska vara tryggt. Tror att nyfikenhet och öppenhet är två viktiga förutsättningar. 

Robin Zachari, grundare av granskningsinstitutet Klägget och kanslichef på Skiftet:

1. Behövs Almedalsveckan? Varför/varför inte?

Som den är i dag behövs den inte. En gång kanske den behövdes då den var bra för demokratin. Nu är den egentligen bara en fest på andra människors pengar, för ett klägg att mingla med varandra. Och det behövs inte.

2. Vilken fråga tror du är viktig i år? 

Jag tänker att ingen fråga som kommer upp där är egentlogen viktig i samhället eftersom det är ett klägg som pratar med varandra. Det kommer säkert vara någon fråga som någon säger att det var den viktigaste frågan i Almedalen, men det tycker jag är ganska irrelevant. Den kan inte producera något viktigt. Mingel och kindpussar mellan lobbyister och politiker. Den fråga jag tycker är viktigast är att vi har en klimatkatastrof vi behöver göra något åt, skenande ojämlikhet i samhället, arbetslösheten är jättehög, det pratas det ingenting om. Det är några saker jag skulle tycka vara viktiga.

3. Hur ska en demokratisk mötesplats se ut?

En gång startades ju Almedalen av Olof Palme som ställde sig på ett lastbilsflak på väg till Fårö så där har man ju något. Men en demokratsk mötesplats skulle snarare vara en folkrörelse där man ska komma tillsammans och hitta idéer och lösningar snarare än en massa företag och lobbyister som är i vägen. 

Det  finns ju folkrörelse som är på plats, men man måste nog stänga de ekonomiska intressena ute. Det är klart man kan ha företag som samhällsaktörer, men det har gått så långt så det är bara det som är. Man behöver börja om från början.