”Drivkraften är att stärka människors livsvillkor”

EU-parlamentet har nu kommit igång med höstens arbete. AiP tar tempen på de svenska S-parlamentarikerna i Strasbourg.

Vilka är de viktigaste frågorna att driva det första året?

Heléne Fritzon

– Det första är en EU-gemensam klimatlag som är verkningsfull. Det andra är en jämställdhetsstrategi på EU-nivå, det skulle betyda oerhört mycket för alla men framför allt att fler kvinnor skulle kunna komma i arbete och få sin egen försörjning.

– Det tredje ligger under mitt ansvarsområde, det är att vi får igång arbetet med den sociala pelaren på riktigt. Inte bara den pseudodebatt som vi har haft i Sverige där man förskräcks över att det skulle kunna bli lagstiftning kring en social pelare. Det är inte det som är drivkraften utan att utjämna skillnader och se till att vi stärker människors livs- och arbetsvillkor.

Johan Danielsson

– Det är att få vägtransportpaketet på plats så att vi får ordning och reda på svenska och europeiska vägar, och jag skulle vilja påstå att det är ganska troligt att vi kommer att få det. Principen är att om du kör inrikestrafik i Sverige så ska du registrera bilen i Sverige, du ska skatta i Sverige och du ska ha svenska kollektivavtal.

– Sedan hoppas och tror jag att vi under nästa år får en ny arbetsmiljöstrategi på plats som också innehåller en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Evin Incir

– Att driva på så att alla länder tar ett gemensamt ansvar i migrationsfrågan. Systemen kanske inte kan komma på plats under första året men att vi går åt ett håll som gör att det inte känns som att det är långt bort.

– Det andra är att EU tar ledartröjan för att vara en röst för demokrati globalt. Speciellt i dessa tider då andra aktörer som tidigare haft ledarrollen backar och tar många steg tillbaka.

Jytte Guteland

– Det är tre saker vi har frågetecken kring den ”green deal” som Frans Timmermans ansvarar för. Vi måste få en högre ambition och öka takten på hur snabbt utsläppen reduceras. Pengarna – det finns en oro att konservative kommissionären Valdis Dombrovskis inte kommer ställa om de ekonomiska systemen för att satsa på klimatet. Det finns många möjligheter till jobb och ny teknik i omställningen men då krävs det investeringar.

– Det tredje handlar om hur vi får en socialt rättvis omställning, det är inte vissa grupper som ska straffas i omställningen.

Erik Bergkvist

– Ska vi klara klimatomställningen kommer det att behövas investeringsmedel. I dag sägs  lättvindigt att vi kan minska på jordbruksbudgeten eller sammanhållningspolitiken, men alla saker som vi nu ställer krav på för att bygga ett klimatsmart Europa ligger inom sammanhållningspolitiken.

– Ursula von der Leyen sa en bra sak: vi måste se till att klimatomställningen sker rättvist och då kommer vi behöva hitta olika lösningar i olika regioner. På vissa ställen behöver man flyga om man ska ha kontakt med omvärlden, på vissa ställen finns inte tunnelbana. Då måste vi se till att det finns miljövänliga sätt att transportera sig.