Krönika: Digitalisera framtidens bostäder

Stockholmsregionens befolkningsökning består till hälften utgörs av nyfödda barn. Det gör det om möjligt än mer relevant att de bostäder vi bygger i dag siktar på vårt framtida samhälle.

Under 1960 och 1970-talet byggde Sverige 1 miljon bostäder, bestående av höghus, låga flerbostadsområden och småhus. För många människor som flyttade in i dessa bostäder för första gången innebar flytten en enorm höjning av livskvaliteten. Alltifrån tillgång till rinnande vatten till standardiseringen inom köken, nya isoleringsmaterial och fönstrens kvalitet ledde till en kraftigt höjd bostandard i hela vårt land. Effekterna märks fortfarande när vi åker utomlands, där flera världsmetropoler fortfarande har avsevärt lägre bostandard än det vi har.

Tyvärr har den tredjedel som utgjorde höghusområden inte underhållits i rimlig takt och med tiden har det inneburit att dessa bostäder har fått sämre villkor, vilket bidragit till ökad segregation.

[blockquote author=”Digitaliseringen är vår tids största förändringsfaktor. ” pull=”pullleft”][/blockquote]

Digitaliseringskommissionen beskriver digitaliseringen som katalysatorn, möjliggöraren och motorn i samhällsutvecklingen. Digitaliseringen är vår tids största förändringsfaktor. Väl jämförbart med papyrusens införande eller industrialismens intåg.

När vi nu bygger bostäder är det viktigt att inte bara bygga en uppfräschad variant av den typ av bostäder som vi har byggt under de senaste 50 åren. Att redan nu bygga in digitalisering i bostäderna borde vara en självklarhet, högst upp på bostadsagendan för varje kommunalråd.

Målet måste vara att nutidens bostäder ska ge motsvarande livskvalitetshöjning som bostäderna som byggdes på 60-talet innebar för sin samtid. All nybyggnation och renovering som vi gör idag borde bli resultera i smarta hem med inbyggda sensorer, digitala och uppkopplade lampor, värmesystem, digitala lås, fiberkoppling och mycket mer. Lika självklart som att vi drar in el, vatten och avlopp borde vi bygga för framtidens era.

Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition Nacka

Spara

Spara

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.