Debatt: Dialogen får inte plats i Almedalen

Foto: Klas-Herman Lundgren

De politiska partierna måste ställa sig frågan om utvecklingen av Almedalsveckan är önskvärd, skriver Eva-Lena Jansson.

För tredje året i rad kommer jag att välja bort Almedalsveckan på Gotland. Jag gillar verkligen Gotland, en otroligt vacker ö där jag tillbringat många juliveckor sedan slutet av 90-talet och deltagit i politiska samtal i vitt skilda ämnen. Men utvecklingen av det som tidigare benämndes som politikerveckan har enligt min åsikt gått i helt fel riktning.

Priser för boende är skyhögt vilket innebär att ideella organisationer, föreningar och många politiskt intresserade medborgare har svårt att ta plats och göra sin röst hörd. Seminarierna är visserligen kostnadsfria men allt fler arrangemang beskrivs som exklusiva, ”äger rum i en mindre krets” eller i ”slutet sällskap”. Min bild är att resursstarka företag och branschorganisationer tar över allt mer och att veckan kommersialiseras när ekonomiska krafter försöker styra den politiska dagordningen.

På Almedalsveckans hemsida kan man läsa följande: ”Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta”.

I mitt uppdrag som riksdagsledamot försöker jag att vara tillgänglig för medborgare, civilsamhället, organisationer och företag. Men som Almedalsveckan utvecklats så tycker jag möjligheten till dialog om politiska utmaningar är minst sagt begränsad. Till föreningar och ett antal organisationer som önskat möte med mig under Almedalsveckan har jag meddelat att vi kan ses i exempelvis riksdagen i stället.

[blockquote author=”Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot (S)” pull=”normal”]”Jag tror att det är nödvändigt att de politiska partierna, som är med och arrangerar Almedalsveckan, måste ställa sig frågan om de senaste årens utveckling av arrangemanget är önskvärd ur demokratisk synpunkt.”[/blockquote]

I juni i år anordnades för andra året i rad Politikerveckan i Järva. Syftet är att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken, och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan. Något som jag verkligen välkomnar. Behovet av att skapa många olika arenor för samtal, allt ifrån torgmöten och dialogträffar till Facebook-grupper och dörrknackning, är viktigt för att understödja tilltron för demokratin.

Jag tror att det är nödvändigt att de politiska partierna, som är med och arrangerar Almedalsveckan, måste ställa sig frågan om de senaste årens utveckling av arrangemanget är önskvärd ur demokratisk synpunkt. Om ekonomiska intressen får styra både politikens innehåll och den mediala bilden av vårt samhälle så hamnar medborgarnas frågor i skymundan. Det skulle inte gynna tilltron till demokratin och politikens möjligheter att lösa dagens samhällsutmaningar.

 

 

 

 

Läs mer: Debatt – Välkommen till oss på Gotland

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara