Detta vill vi med SSU

Amalia Rud Pedersen, valberednings förslag till förbundsordförande för SSU, och Diyar Cicek, valberednings förslag till förbundssekreterare för SSU

Den nionde juli fick vi den stora äran att bli valberedningens förslag till ny SSU-ledning. Efter att ha drivit en historisk öppen process på var sitt håll går vi nu fram med en gemensam vision för förbundet.

Under våren har vi i våra respektive kampanjer både pratat om
vikten av en mer lokalt förankrad ung arbetarrörelse, som också på ett tydligare sätt värnar relationen till den unga arbetarklass vi är skapade för att försvara.

Vi ser nu hur dessa perspektiv kompletterar varandra och förenas i en stark vision om att bli Sveriges största lokalpolitiska ungdomsförbund, som gemensamt med de fackliga organisationerna driver på partiet för en politik som möter framtiden.
Denna vision vilar på tre huvudsakliga pelare:

Ett SSU som inger hopp
I våra respektive kampanjer har vi talat om en arbetarrörelse som tappar både förtroende och medlemmar. Vi ser att unga från såväl landsbygd som förort är oroliga inför sin framtid. Samtidigt som många har ett politiskt intresse, kanaliseras inte det till engagemang i politiska partier.

Vi vet att en stark och bred organisation är förutsättningen för att återerövra förtroendet för att politik gör skillnad. SSU ska finnas där oschysta villkor på arbetsplatsen finns, där läxhjälpen inte fungerar och där statens närvaro minskar. Varje ung ska känna att SSU är platsen där frustration omvandlas till förändringskraft.

Vi måste personligen ta fighten mot orättvisorna
Trots att vi haft en S-ledd regering har klyftorna i samhället ökat. Av högern och SD används detta som svepskäl för att ställa grupper mot varandra. Vi vet att svaret i stället ligger i en mer offensiv vänsterpolitik – för klimatet, integrationen och den ekonomiska ojämlikheten i stort.

De senaste åren har dock visat att sådan politik inte är given, utan måste kämpas för. Därför måste vi rusta en ny generation unga förtroendevalda med förmågan att förändra välfärden, inte bara förvalta den.

Medlemmen i fokus i ett demokratiskt SSU
Vi har båda varit med i SSU länge. Genom vårt engagemang har vi sett hur förbundet frigjort sig från falanger och interna konflikter.

Den demokratiseringsprocess som förbundet inledde 2019 har sedan dess följts upp av ett fantastiskt arbete ute i SSU-distrikten. Även sättet vi nu väljer ledning på är historiskt för SSU. Valen som tidigare gjordes i slutna rum av falanger, fattats nu enligt en öppen och transparent process.

Det finns dock en risk att utvecklingen går bakåt om den tillåts stanna upp. Därför vill vi föra demokratiseringen av SSU vidare. Förbundets medlemmar behöver oftare träffas och prata politik över distriktsgränserna mellan kongresserna, fler medlemmar ska ta plats och känna mer makt att påverka.

SSU behövs mer än någonsin.

Ett SSU som ska klara allt detta behöver ett närvarande ledarskap. Därför vill vi så snart kongressen är över påbörja en fysisk turné genom alla SSUs 26 distrikt. Vi vill möta medlemmar, besöka skolor och arbetsplatser, träffa lokala partimedlemmar och fackligt förtroendevalda.

Allt det vi beskrivit ovan har vi resonerat om i förhoppningen att kongressen i augusti ska bli startskottet för ett SSU som tar plats och lever i hela landet, som aldrig backar från en strid och som håller ihop och enat driver på för en ny modig politik.

SSU behövs nu mer än någonsin, och vi är redo att ge SSU vårt allt.

Amalia Rud Pedersenv
alberednings förslag till förbundsordförande för SSU
Diyar Cicek
valberednings förslag till förbundssekreterare för SSU