Detta gjordes efter äldreomsorgsraset

Bild: Mikael Gustavsen/Arbetsmiljöverket

Arbetsvillkoren inom äldreomsorgen försämrades mer i Sverige än i övriga Norden 2005–2015. Förra mandatperiodens satsning innebar 5 000 fler anställda… Läs mera »