Det tysta folket

Varför är vi tysta? Varför sätter vi inte oss ner och strejkar? Flaktrim Hani, Unga Örnar, tycker det är dags att vi vaknar och protesterar mot populistiska förslag.