”Det svaga samhället har nått vägs ände”

Foto: Ylva Säfvelin

– Det svaga samhället har nått vägs ände, sa Magdalena Andersson i sitt installationstal på partikongressen, och konstaterade att om det är något människor känner i dag är det att de behöver varandra.
AiP frågade några på kongressen vad de tyckte om talet.

Cecilia Magnusson-Svärd. Foto: Alexander Bygdén/AiP

Cecilia Magnusson-Svärd, Skåne 

– Det var ett fint tack till och stolthet över fackföreningsrörelsen, och hade en tydlig samhörighet med dem. Jag blev också väldigt glad och stolt över hur hon beskriver att alla som kan jobba ska jobba – och naturligtvis att välfärden behöver stärkas. Vi ska ha den omsorg som vi behöver när vi väl är det. Det var ett fantastiskt tal!

Alejandro Caviedes. Foto: Alexander Bygdén/AiP

​​Alejandro Caviedes, Västerbotten

– Jag tyckte det var ett jättebra tal. Särskilt två saker – dels det här med att svenska kollektivavtal ska gälla på de här nya gröna jobben. Vårt nya gröna folkhem ska inte vara ett fuskbygge. Och även det hon sa om satsningar inom välfärden med höjd personalbemanning och att ta tillbaka kontrollen från marknadskrafterna när det gäller välfärdssektorn.

Ullis Sandberg. Foto: Alexander Bygdén/AiP

Ullis Sandberg, Örebro

– Jag tror jag som alla andra är väldigt tagen! Jag har hört några linjetal genom åren och det här tog mig med storm. Framför allt lyckades hon få ihop vårt hopp från ett ganska spretigt parti och få det att landa igen. Det känns väldigt bra, det är en glädjefylld lättnad och en väldigt vilja att gå in i nästa fas.

Jonas Attenius. Foto: Alexander Bygdén/AiP

Jonas Attenius, oppositionsråd Göteborg 

– Det var ett bra tal. Det här som hon har lyft innan, att vi ska säga som det är och göra det som krävs, det tycker jag sammanfattar väldigt mycket i hennes tal. Tydligheten kring trygghet och segregationen tycker jag är väldigt viktig, men grunden för allt är välfärden och det lyfter hon också tydligt.