”Det ligger något perverst i hela denna debatt”

Chadi Toprak, distriktsordförande SSU Värmland skräder inte orden om debatten kring migration.

Chadi Toprak, distriktsordförande SSU Värmland, vill se en rejäl omarbetning av partiets egna syn på migration.