”Det känns meningsfullt att jobba i Europaparlamentet”

– Det har varit otroligt spännande och intensiva år, säger Jytte Guteland om sina åtta år i Europaparlamentet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

För åtta år sedan var Jytte Guteland nyvald Europaparlamentariker, fast besluten att göra skillnad i miljöfrågor. Hon minns känslan av att det var lite överväldigande – nu hittar hon bland korridorerna, har favoriträtter i de olika serveringarna i parlamentsbyggnaderna och har förhandlingar om EUs klimatlag på meritlistan.