”Det har blivit fult att inte kunna bidra som andra”

Personer med sjukdom och funktionsnedsättning har länge fått erfara att de utgör sparutrymmet i budgeten.

”Samhället är människans verk. Det är inte en naturkraft, inte en gudomlig ordning, inte heller en maskin som rullar av sig själv.” Så sa Olof Palme och tillade att ”det är vi som skapar samhället och det är vi som kan förändra det”. Detta gör vi i nuvarande läge klokt i att minnas. Det är vi som skapar samhället.