Det flexibla arbetet ska gynna arbetarna

Villkorspendeln har svängt alldeles för långt åt arbetsgivarnas sida, nu är det hög tid att den svänger tillbaka till arbetstagarnas. Foto: Michal Jarmoluk.

Flexibiliteten på arbetsmarknaden ska inte bara vara till arbetsgivarnas fördel. Genom att göra heltid till en rättighet stärks löntagarnas position.

I dagens Sverige blir det allt svårare att få en fast heltidsanställning. Allmän visstid är något som vid införandet marknadsfördes som en modern och jobbskapande åtgärd men som i dag skapar stor otrygghet för många arbetstagare.

Inom många branscher avlöser det ena vikariatet det andra och anställningarna övergår aldrig i en fast anställning. Att oupphörligen tvingas söka nya jobb och känna konstant oro över huruvida ens anställning ska förlängas eller inte kan skapa otroligt mycket stress och gör det svårt att kunna planera sitt liv

Människor som jobbar inom service har svårt att planera sina liv när de varken vet hur många timmar de kommer ägna åt jobb en given månad eller hur många kronor de får in. Gör man för mycket oväsen kring sina timmar upplever många att det finns risk för repressalier – som att bli svartlistad när det kommer till schemaläggandet.

Det pratas om gig-ekonomin som ytterligare en ”flexibel lösning” för att skapa fler jobb och frihet för individen. Men allt för ofta resulterar det i utnyttjande av människor som inte har något annat val, och på senare tid har en strålkastare riktats mot de drakoniska förhållandena för personer som jobbar som matbud.

Att gig-ekonomin porträtteras som något ”flexibelt” och ”modernt” eller riktas mot människor som vill ha en kravlös sidoinkomst men i praktiken utförs av människor utan andra möjligheter eller val är ingen nyhet. Inte heller att timlönen i många fall långt understiger de mest lågbetalda jobbens.

Visstidsanställningarna behöver regleras hårdare och deltidsanställningarna vara önskade av båda parter.

Samtidigt kan ett flexibelt deltidsarbete med skäliga villkor vara viktigt för personer som har en annan sysselsättning som inte genererar höga inkomster, såsom studenter och kulturarbetare. Inom vissa branscher behövs extra personal under högsäsong eller semestertider, och det kan vara ett värdefullt tillfälle att få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter för dem som behöver det.

Vi måste göra heltidsarbete till en rättighet för den enskilde. Villkorspendeln har svängt alldeles för långt åt arbetsgivarnas sida, nu är det hög tid att den svänger tillbaka till arbetstagarnas. Visstidsanställningarna behöver regleras hårdare och deltidsanställningarna vara önskade av båda parter. Den så omtalade flexibiliteten ska finnas till för den som vill ha den, inte de som sätter i system att utnyttja de som inte har något annat val.

Jonathan Ahlse, medlem i Västra Innerstadens S-förening i Malmö.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.