Det finns ingen framtid för intolerans, rasism och våld i Sverige

Ahmed Mulai medlem i Socialdemokraterna vill se en ändring när det gäller yttrandefriheten. Foto: Privat

Yttrandefriheten är väsentlig och oundviklig för det mänskliga tänkandets framsteg och utveckling på alla nivåer.