”Det finns en osund kultur på sina håll”

Lisa Hedin är Socialdemokraternas kanslichef och har därmed arbetsgivaransvaret när det gäller sexuella trakasserier.

I hennes roll som kanslichef hos Socialdemokraterna ligger arbetsgivaransvaret för sexuella trakasserier. Nu vill Lisa Hedin gå till botten med det som varit och ta partiet bort från den osunda kultur som funnits i vissa delar.

– Jag är inte rädd för att utreda vare sig talmän eller andra politiker.

Det har varit en turbulent tid. I höstas exploderade #metoo i ansiktet på många. Först ut var kulturvärlden, men inte lång efter började det röra på sig i de politiska leden.

– För mig är det helt självklart att kränkningar, sexuella trakasserier, särbehandling på grund av kön eller är annat är helt oacceptabelt i vårt parti. Därför ville vi starta en kanal där människor kunde nå oss. Vi vet att vi inte på något sätt är förskonade.

Lisa Hedin pratar om allt som hänt i spåren av #metoo som ett ”kvinnovrål”. Hon säger att hon egentligen inte blev förvånad över alla vittnesmål.

– Jag har inte själv varit med om något övergrepp, men har under min tid i SSU varit med om olämpligt beteende från män. Det var inte roliga kommentarer, men ändå skrattade jag. Andras berättelser har fått mig att inse att det jag råkade ut för som tonåring var oacceptabelt, berättar Lisa Hedin.

Redan i höstas skapade hon, vice gruppledaren i riksdagen Berit Högman och Socialdemokraternas HR-chef Mikael Björk-Blomqvist en grupp direkt underordnad partisekreterare Lena Rådström Baastad. Till gruppen finns en brevlåda kopplad där människor som utsatts har kunnat höra av sig och berätta eller bara för att tala om att de vill engagera sig och hjälpa till.

– Att vara politiker är ett förtroendeuppdrag. Uppbär man inte människors förtroende är det svårt att ha ett sådant uppdrag, även om förseelsen inte lett till något rättsligt efterspel. Är man däremot anställd har arbetsgivaren ett ansvar att skyndsamt hantera ärendet och sedan följa upp det. Alla partidistrikten är egna arbetsgivare så vi har bland annat haft telefonkonferens med dem, säger Lisa Hedin.

När det framkom i media att alla inte kände att de kunde höra av sig med sina berättelser bad Lisa Hedin en extern konsult att vara ett fristående samtalsstöd. Hon hjälpte också till med att lotsa vidare dem som hörde av sig till rätt instans om de ville det. Däremot hade konsulten inte ett uppdrag att själv utreda något. Hon upplyste också dem som ville gå vidare hur det kan gå till.

– Redan då sa vi att om det framkommer något som vi måste gå vidare med ska vi självklart göra det och att vi då skulle ta ställning till hur, berättar Lisa Hedin.

Även om Lisa Hedin inte arbetade på Socialdemokraterna 2008 som är den tid då talman Urban Ahlin anklagas för sexuella trakasserier, är det hon som nu får hantera ärendet.

– Det är väldigt viktigt att vi tar det här på allvar även om det är länge sedan. Därför erbjöd vi dem som talat med den externa konsulten att även tala med en advokatbyrå som vi har anlitat.

Det är väldigt viktigt att vi tar det här på allvar även om det är länge sedan.

Advokatbyråns uppdrag är att se över vad som utreddes då och ta emot eventuella nya uppgifter om sådana finns och i så fall utreda dessa. Man ska ha i åtanke att händelserna ligger tio år tillbaka i tiden.

Känner du att ni har koll på läget nu?

– Ja. Det kan absolut komma överraskningar, men jag är inte rädd, vi har riggat en organisation som kan ta hand om uppgifter som kan komma. Det är viktigt att vi går till botten med det här.

När det gäller arbetet framåt tittar Lisa Hedin och hennes kollegor på hur man kan förändra där det finns beteenden och kulturer hos personer inom partiet som inte är bra. Alla policydokument ses över och man inhämtar goda exempel från hela landet som sedan ska spridas.

– Vi har tagit fram ett förslag på kandidatförsäkran, vi ska också titta på studierna. Hur präglar de här frågorna alla de utbildningar vi genomför i partiet? Längre fram i vår ska vi ha en dag för att utbilda personer som kan resa runt och tala om de här frågorna i organisationen. Det finns ett stort behov av reflektion och samtal.

Det talas om en tystnadskultur inom S. Finns den?

– Jag vet inte om det är en tystnadskultur, men absolut en osund kultur på sina håll. Jag har flera gånger sagt till kvinnor jag pratat med att skammen inte är deras att bära. Men många känner skam, känner sig fåniga. Man kanske skrattar med åt en kommentar för det är enklast så. Men toleransen kommer nog att vara betydligt lägre framöver med sådan jargong. Jag hoppas att Me too har gjutit mod i både kvinnor och män i vårt parti att inte ställa upp på sådant.

Arbetet i spåren av #metoo är den mest omfattande arbetsuppgift Lisa Hedin någonsin har haft, säger hon, men också den som känts mest meningsfull. Pressen att uttala sig innan ett ärende är färdigutrett kan vara stark.

– Det händer att människor blir arga på mig, men det måste jag ta i min roll.