”Det enda de gör nu är att minska resurserna”

Jämten Anna-Caren Sätherberg, tidigare landsbygdsminister, är S gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Det gäller att hålla i det som vi och stora delar av näringslivet är överens om, att ligga i framkant vilket ger nya svenska jobb, mer svensk mat på tallrikarna och svenskt bränsle i tanken.
Det säger Anna-Caren Sätherberg, S-gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet.