”Det brottsförebyggande arbetet har tvärnitat”

Teresa Carvalho och Magdalena Andersson höll pressträff i Rinkeby.

Vid en pressträff i samband med Järvaveckans första dag riktade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Teresa Carvalho hård kritik mot regeringens arbete i eftersatta områden.
– Arbetsmarknadspolitiken är i fritt fall, säger Teresa Carvalho.

Pressträffen hölls i samband med ett verksamhetsbesök hos Yalla Rinkeby, ett initiativ som jobbar för att få in utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Magdalena Andersson inledde med att uttrycka oro för regeringens obefintliga fokus på att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng i Sverige. 

– Det brottsförebyggande arbetet har tvärnitat med den här regeringen. 

Hon beskriver hur Socialdemokraterna under sitt regeringsinnehav skärpte över 80 straff, anställde fler poliser och startade två nya polisutbildningar. Men att partiet även genomförde stora brottsförebyggande satsningar i utsatta områden med syfte att unga inte ska lockas till kriminalitet. 

– Det är medel som har finansierat skolsocionomer och fältarbetare och som ska hejda ungdomar tidigt, bland annat här i Järva. Det är pengar som kommer att upphöra nästa år om inget görs, säger Magdalena Andersson. 

För att få bukt med kriminaliteten och bryta segregationen presenterade duon några särskilt prioriterade satsningar. 

  • En brottsförebyggande satsning via kommunerna
  • Åtgärder mot bostadssegregationen, bland annat återfört investeringsstöd för hyresrätter
  • Se till att etableringsjobben kommer på plats

Och just framtiden för etableringsjobben, som syftar till att bryta långtidsarbetslöshet och delvis riktas till nyanlända, oroar Teresa Carvalho. Det har nämligen framkommit att Sverigedemokraterna motsätter sig dem, trots bred enighet inom politiken och hos arbetsmarknadens parter. 

– Det vi nu ser är ett resultat av att Sverigedemokraterna har fått inflytande, vilket visar sig i en rejäl nedskärning på de aktiva arbetsmarknadsinsatserna. Etableringsjobben hänger på en skör tråd. Varför kidnappa en fråga som alla inblandade är överens om?

På pressträffen adresseras också krisen i välfärden och levnadskostnadskrisen. Det är beklagligt att regeringen och SD inte ger välfärden tillräckligt med resurser, säger Magdalena Andersson. 

– Det fanns ett annat val, vi hade dubbelt så stora tillskott till kommunerna och regionerna i vår budgetproposition. 

Magdalena Andersson och Teresa Carvalho efterlyser också fler åtgärder för att hjälpa människor med små marginaler i inflationens spår. 

– Den ekonomiska tryggheten i vardagen spelar stor roll för att inte välja den kriminella vägen, säger Magdalena Andersson.