”Det är klyftorna det kommer att handla om” – S i Malmö drar igång stort arbete om en ny progressiv vision för staden

Alla arbetsgrupper på plats på Folkets Hus i Malmö när arbetet med en ny S-vision för staden drar igång. Foto: Vanessa Marko

Igår kickade S i Malmös stora arbete med en ny vision för ett framtida Malmö igång. Genom hela arbetet löper minskade klyftor och ökad jämlikhet som en röd tråd.

Socialdemokraterna har varit med och styrt Malmö under de senaste 30 åren. En del av det har varit att man kunnat ta itu med verkliga problem och sedan kunnat visat resultat. Två tydliga exempel på det är tio år av stärkta skolresultat och på senare år en kraftig nedgång av antal hushåll som behöver försörjningsstöd. 

– Det har varit ett medvetet politiskt arbete och har lett till att Malmöborna gett oss fortsatt förtroende. Men det är vinst i morgondagens politiska strider, inte gårdagens, som gör oss relevanta, säger Arian Ratkoceri (S) som är projektledare för ett stort visionsarbete som S i Malmö nu drar igång.

Arian Ratkoceri är projektledare för arbetet med att ta fram progressiv politik för Malmö. Foto: Ali Jehad

Under gårdagskvällen drog så ett långsiktigt politikutvecklingsarbete igång där man ska höja blicken bortom denna och nästa mandatperiod för att peka ut en ny riktning för Malmö. Bland annat har sex arbetsgrupper bildats som ska arbeta med olika politikområden:

  • Arbete och tillväxt för ökad jämlikhet.
  • Alla ska ha tillgång till en god välfärd och hälsa.
  • En stad som byggs för vanligt folk.
  • Barn och unga ska ges förutsättningar att växa.
  • En stad som håller ihop.
  • Rättvis klimatomställning och billig el.

– Jag vill särskilt lyfta fram arbetsgruppen kopplad till barn och unga. Malmö är Sveriges åttonde yngsta kommun och vi ser som sagt att unga fortsätter att söka sig hit, säger Arian Ratkoceri. 

Valledningen i Malmö, som är styrgrupp för projektet, har tillsammans med Arian Ratkoceri och arbetarekommunens styrelse kommit fram till att arbetet måste bedrivas på flera olika plan. Ett av dem är arbetsgrupperna, ett annat är de 50-tal S-föreningar som finns i Malmö och ett tredje är en mer utåtriktad del där man vänder sig direkt till Malmöborna. Det kan handla om seminarier, så kallade ”Town Halls”, gårdsfester och förstås förstamajfirande.

– Målet är att vi socialdemokrater ska fortsätta att vara en progressiv kraft för Malmös utveckling och att vi ska få fortsatt förtroende för detta, säger Arian Ratkoceri.

Vad har då förändrats i samtiden som gör att man behöver ta ett omtag?

Arian Ratkoceri konstaterar att det politiska klimatet ser väldigt annorlunda ut i dag jämfört med för bara tio år sedan. En utgångspunkt, och en viktig sådan, för S i Malmö är att trots att man tagit många kliv mot ökad jämlikhet så består de ekonomiska klyftorna eller till och med är större vilket leder till problem.

– Om vi blickar framåt ser vi att Malmö som stad kommer att ha väldigt goda förutsättningar att utvecklas. Det gynnsamma geografiska läget kommer att bli ännu mer gynnsamt. Om bara ett par år kommer den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland att öppna och då är Malmö bara tre timmar bort från Hamburg, konstaterar Arian Ratkoceri.

Redan nu märker man i Malmö att företag tittar på etablering i regionen och unga människor fortsätter att söka sig till staden.

– Utan en socialdemokratisk politik som gör allt för att minska klyftorna riskerar detta att leda till att klyftorna snarare ökar. Vi vet att teorier om att välstånd automatiskt skulle sippra ner och fördelas jämnt inte har bäring på verkligheten. Det är klyftorna det kommer att handla om, säger Arian Ratkoceri.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, på plats i Folkets Hus. Foto: Vanessa Marko

Oavsett politikområde för de sex arbetsgrupperna så har alla fått i uppdrag att titta på hur jämlikheten och sammanhållningen kan öka och segregationen minska samt hur man ska ta tillbaka kontrollen över en marknad som inte fungerar.

Arbetet i Malmö är naturligtvis i första hand för Malmö och dem som bor där men ett mål är också att utöver kommunpolitiken också vara en aktiv röst i Socialdemokraterna och bedriva politikutveckling på nationell nivå.

– Den nationella politiken skapar förutsättningar för den lokala politiken, inte minst när det gäller frågor om klyftor och jämlikhet.

Nu har arbetsgrupperna ett år på sig för att komma med sina inspel. I september i år ska de leverera första delen av sitt arbete. De ska bland annat förbereda motioner till styrelsen i arbetarekommunen inför partikongressen i Göteborg 2025. I februari 2025 ska de komplettera med en analys innehållande mer konkreta politiska förslag. Utöver detta kommer Socialdemokraterna i Malmö också att arrangera seminarier, runda bords-samtal och rådslag för medlemmar.

– Tanken är att hösten 2025 ska vi ha en bra bild av hur det ska se ut. Sedan är det alltid medlemmarna som fattar beslutet om vilken väg vi ska gå i valet 2026, avslutar Arian Ratkoceri.

Fakta arbetsgrupperna
Arbete och tillväxt för ökad jämlikhet
Ordförande: Martin Nordin
Ledamöter: Marie Granlund, Markus Kristiansson, Bilar Kassem.
Sekreterare: Oscar Rauer

Alla ska ha tillgång till en god välfärd och hälsa
Ordförande: Rose-Marie Carlsson.
Ledamöter: Nihad Pasalic , Olga Roos, Daniel Hedén.
Sekreterare: Bahhar Mohammadi Norén

En stad som byggs för vanligt folk
Ordförande: Shler Bradostin
Ledamöter: Arwin Sohrabi, Christian Jönsson, Sara Mellander.
Sekreterare: Edvina Palmcrantz

Barn och unga ska ges förutsättningar att växa
Ordförande: Ali Reza Yakhdani
Ledamöter: Sedat Arif, Sanna Axelsson, Margot Olsson.
Sekreterare: Oscar Rauer

En stad som håller ihop
Ordförande: Anders Rubin
Ledamöter: Hanna Jokel, Nadjam Malik, Linda Attin.
Sekreterare: Bahhar Mohammadi Norén

Rättvis klimatomställning och billig el
Ordförande: Hanna Sandberg
Ledamöter: Anders Malmström, Sofia Hedén, Daniel Wolski.
Sekreterare: Edvina Palmcrantz