Det är klart det fuskas i skolan

Yrkesutbildningar som fuskar med att lära ut grundläggande praktiska moment bidrar inte till att förse samhället med kunniga hantverkare. Foto: Jonas Greuter.

Kalla faktas avslöjande av fusket på praktiska gymnasieskolor är inget nytt. Det behövs bättre inspektioner för att komma till rätta med problemet.

Jag har arbetat 30 år som lärare på el- och teknikprogrammet och på Komvux. Jag är inte förvånad över det fusk som avslöjades i Kalla faktas granskning av Bergstrands utbildningar. Det fuskas även på andra skolor genom att man teorilägger praktiska moment för att spara pengar. Pengar till utrustning går i stället till vinst.

Det händer inget i Sverige när man inte följer Skolverkets kursplaner, som är tydligt skrivna vad gäller praktiska moment. Får eleverna dessutom betyg i dessa kurser utan att ha någon praktisk kunskap är det verkligt illa. Då är det inte konstigt att många företag upptäcker att eleverna på praktik eller vid anställning inte kan enkla praktiska moment. Yrkesutbildningar som fuskar med att lära ut grundläggande praktiska moment bidrar inte till att förse samhället med kunniga hantverkare.

Hade kompetenta inspektörer besökt Bergstrands hade fusket upptäckts mycket tidigare.

Skolinspektionen och kommunerna måste anlita inspektörer med praktiska kunskaper i kurserna (exempelvis elektriker som inspekterar elutbildningar). Då kan inte skolorna fuska.

Min erfarenhet av skolan är att dagens inspektioner och bedömningar till största del utgår från dokument som beskriver hur skolan i fråga genomför verksamheten. Hur undervisningen går till i praktiken är sällan föremålet för dessa inspektioner och bedömningar. Inspektioner upptäcker därmed inte fusket med att man teorilägger praktiska moment eller helt enkelt struntar i dem. Hade kompetenta inspektörer besökt Bergstrands hade fusket upptäckts mycket tidigare.

Jag skrev redan 2017 till Skolinspektionen och utbildningsdepartementet om fusket i skolorna. Trots det kunde fusket fortsätta. Självklart finns det skolor som inte fuskar men för många av dem gör det.

Vad är problemet med att kolla att skolorna genomför kursernas olika moment enligt Skolverkets krav? Kostnaderna för att anlita inspektörer med yrkeserfarenhet är mycket låga i förhållande till total utbildningsbudget.

Det viktigaste är att eleverna får den kunskap de har rätt till och blir anställningsbara efter utbildningen. Skolverket och kommunerna måste ändra grundinställning när det gäller att skolorna ska ta sitt ansvar.

Det är mycket enkelt: Om det inte införs inspektörer med kunskap i kurserna kommer fusket att fortsätta.

Per Kedland, före detta förstelärare.

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.