”Det är ingen självklarhet med förnyat förtroende”

Paula Holmqvist (S) är Fyrbodals toppnamn till riksdagen. Foto: Emma Osbakk Malmström

Paula Holmqvist är undersköterska i grunden och det var via facket hon kom in i politiken.
– Jag såg många orättvisor.
Nu kandiderar hon för en tredje mandatperiod i riksdagen.