”Det är för sent för ett paradigmskifte”

Anders Ygeman i Rågsved, i närheten av uppväxtorten Hagsätra. Foto: Martin Arvebro

Pensionerna och ett rättvisare karensavdrag står högt på prioriteringslistan för Anders Ygeman, som efter åtta år som minister gruppledare för S i socialförsäkringsutskottet. Men det ”paradigmskifte” i migrationspolitiken som Kristerssonregeringen säger sig vilja genomföra menar han redan är gjort.

– Jag vet inte om jag ska kalla det Åkessonregeringen eller Kristerssonregeringen? Marionettregeringen, kanske. Och det är Åkesson som håller i trådarna.  

Som riksdagsveteran har han suttit i de flesta utskott sedan han första gången kom in som ersättare 1995. Men socialförsäkringsutskottet är faktiskt ny mark för Anders Ygeman. Utskottet som haft moderata ordföranden de senaste fyra åren ansvarar för de ekonomiska trygghetssystemen när du inte kan arbeta.

– Våra socialförsäkringar är helt avgörande för människors trygghet, så uppdraget känns fantastiskt kul även om jag såklart hade önskat att valresultatet skulle räckt till regeringsmakten. 

Han ser fyra år av hård oppositionspolitik framför sig, samtidigt som han som andra S-företrädare betonar att dörren är öppen för samarbeten. 

– Jag tror ärligt talat regeringen inledningsvis kommer ha fullt upp med att hitta samarbetet internt. Vi kommer att vara konstruktiva – men stenhårda. Vi ska stå upp för höjda pensioner och en bra sjukförsäkring, säger Anders Ygeman.

I regeringsöverenskommelsen, Tidöavtalet, slås ett antal åtgärder fast som ska minska så kallade tilldragningsfaktorer för migranter genom begränsade förmåner för icke-medborgare. I den ska en modell för kvalificering till välfärden föreslås, nyanlända ska inte omedelbart kvalificera sig till sociala förmåner och bidrag. Flera socialförsäkringar listas i utredningsdirektiven, bland annat föräldrapenningen, bostadsbidrag och assistansersättning. 

Utredningen ska också se över om det är förenligt med EU-rätten att knyta fler välfärdsförmåner till medborgarskap, snarare än bosättning. Vad är dina tankar om det? 

– Jag tror att det är en dålig idé att koppla förmåner till medborgarskap. Kvalificering till vissa förmåner har vi ju redan, A-kassan till exempel, och andra inte, som barnbidraget. Det tror jag är en bra ordning. Sedan är det väldigt svårt att se hur du ska kunna kvalificera dig till att ha rätt till exempelvis personlig assistans. Hur skulle det gå till? 

Anders Ygeman pekar också på att många skrivningar i Tidöavtalet är oprecisa och öppna för tolkningar. Som frågan om offentligt finansierad tolk vid sjukvårdsbesök. En rättighet som ska begränsas enligt regeringsöverenskommelsen, men som sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) snart efter tillträdet hävdade inte är möjligt enligt lagen. 

– Det är nog bara en av många diskussioner vi kommer att få se framöver om de inte alltför precisa beskrivningarna i regeringsöverenskommelsen. 

Hur ska det gå till att kvalificera sig till personlig assistans?

Anders Ygeman

Frågor som rör migrations- och asylpolitik ligger även de på socialförsäkringsutskottets bord, där partierna i regeringsunderlaget lovat ett ”paradigmskifte”. Efter den första riksdagsdebatten efter valet fick Magdalena Andersson kritik för att inte ta strid mot den nya inriktningen. Anders Ygeman menar, precis som partiledaren, att skiftet redan ägt rum. 

– Vi la om den år 2015, för sju år sedan. Ett paradigmskifte är alltså för sent att göra i den meningen. Vi vill ha en fortsatt strikt migrationspolitik men jag motsätter mig att ställa grupper mot varandra, säger Anders Ygeman. 

Han exemplifierar med punkten om att människor ska kunna utvisas för bristande vandel, som ska utredas enligt Tidöavtalet. 

– Vi ska alltså utvisa prostituerade, men inte hallickarna? Det är en konstig prioritering. Men det handlar egentligen inte om migrationspolitiken. 

Vad kommer S-ledamöterna driva i utskottet när det gäller migrationspolitiken? 

– Vi ska fortsätta driva på för att strama åt reglerna kring arbetskraftsinvandringen, där det inte är arbetsbrist ska det vara stopp. Vi har tidigare haft världens mest liberala arbetskraftsinvandring. 

Och i övrigt? 

– I regeringsställning höjde vi pensionerna rejält och de ska fortsätta att höjas. Karensavdraget utreds och ska göras mer rättvist, i dag drabbar det mest dem som inte kan jobba hemifrån. Det är inte rimligt att de som stannar hemma för att inte våra äldre ska smittas ska straffas ekonomiskt.

Anders Ygeman

Ålder: 52 år.

Valkrets: Stockholms kommun, plats 4.

Bor: I Årsta i Stockholm. Uppvuxen i Hagsätra söder om Stockholm.

Familj: Fru och två barn.

Politisk bakgrund: Riksdagsledamot sedan mitten av 90-talet. Migrations- och integrationsminister samt idrottsminister från 30 november 2021 till 18 oktober 2022. Tidigare inrikesminister (2014–2017) samt energi- och digitaliseringsminister (2019–2021). Ordförande i Stockholms arbetarekommun sedan 2016.

På fritiden: Fotbollsintresserad, är uttalad Djurgårdensupporter.

Socialförsäkringsutskottet

• Socialförsäkringsutskottet bereder riksdagsärenden som rör frågor om ekonomisk trygghet vid sjukdom, funktionsnedsättning, ålderdom och för barnfamiljer. Utskottets ledamöter har också ansvar för migrationsfrågor och asylpolitiken.

• Pågående ärenden i socialförsäkringsutskottet just nu handlar bland annat om förvalsalternativet inom premiepensionen och höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. 

Det här är Socialförsäkringsutskottet 2022–2026

Presidium: Jessica Rosencrantz (M), ordförande, Ida Gabrielsson (V), vice ordförande.

Ledamöter S: Anders Ygeman, Sanne Lennström, Kalle Olsson, Åsa Eriksson, Ola Möller. 

Ersättare S: Jessica Rodén, Zara Leghissa, Tomas Krinståhl, Inga-Lill Sjöblom.

Ledamöter SD: Ludvig Aspling,
Clara Aranda, Mona Olin, Nima Gholam Ali Pour. 

Ersättare SD: Daniel Persson, Julia Kronlid, Carita Boulwén, Leonid Yurkovskiy. 

Ledamöter M: Ulrika Heindorff, Magnus Resare.

Ersättare M: Caroline Högström, Ida Drougge, Mikael Damsgaard, Fredrik Kärrholm.

Ersättare V: Isabell Mixter, Tony Haddou. 

Ledamot C: Martina Johansson.

Ersättare C: Jonny Cato, Anders W Jonsson.

Ledamot KD: Hans Eklind.

Ersättare KD: Ingemar Kihlström, Christina Carlsson, Roland Utbult.

Ledamot MP: Annika Hirvonen.

Ersättare MP: Ulrika Westerlund, Janine Alm Ericson, Jan Riise.

Ledamot L: Mauricio Rojas.

Ersättare L: Gulan Avci, Lina Nordquist, Robert Hannah.